👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Vt22

Skapad 2021-08-11 14:36 i Tingvallaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola F – 3 Matematik

Innehåll

Planering - Matte VT21

Syfte

Matematik - Årskurs 1-3

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Mål/Förmågor

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Matematik - Årskurs 1-3

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Matematik - Årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Algebra

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Geometri

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Sannolikhet och statistik

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav

Matematik - Årskurs 1-3

G-nivå
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

 

Område vi jobbar med:

Taluppfattning

• talområdet 0–20

• tiotal 0–100

 • sifferskrivning med rätt teknik

• antalsuppfattning

 • ordningstal

• positionssystemet: ental och tiotal

 • huvudräkning och huvudräkningsstrategier

• addition och subtraktion med naturliga tal (term + term = summa, term - term = differens)

 • addition och subtraktion med tiotalsövergång

 

Tiosystemet

• tiokamraterna

 

Jämna och udda tal

 

Tallinjen Pengar och pris

 • beräkningar med 1 krona och 5 kronor inom talområdet

Klockan

• hel timme

• halv timme

 • urtavla med tim- och minutvisare, analog

 

Talramsor

 

 Klassi¿cera, jämföra och ordna

• lika många, ¿er och färre

 • mera, mindre, mycket, litet

• större än >, mindre än < och lika med =

 • största och minsta Ekvationer

• ekvationer (5+_ = 6, _ - 2 = 1)

 

Former

 • studera ¿gurer, punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar • undersöka former och ¿gurer i omgivningen

• konstruera och rita tvådimensionella ¿gurer

• känna igen och bygga tredimensionella ¿gurer

• begreppen ovanför, under, bakom, framför och mellan

 

 Symmetri

 

 Längd

• enheterna cm och m

• uppskattning av enheterna cm och m

 • att mäta med linjal och andra mätredskap t.ex. kroppsmått och tumstock

 

Diagram

• avläsa enkla tabeller och diagram

 • presentera information i stapeldiagram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3