👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - Pandan Pao

Skapad 2021-08-11 20:09 i Danholnsskolan Falun
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vad gör dig glad, ledsen, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Detta värdegrundsarbete kommer vi att arbeta med under läsåret 21/22.

Innehåll

Temaarbetet innehåller varierade övningar för att stärka eleverna på individ- och gruppnivå genom att samarbeta, stärka klassens sammanhållning och elevens självkänsla.

Lektionerna utgår från brev skickade av Pandan Pao, med uppmaningar och funderingar där eleverna får använda sin fantasi, kreativitet och empati.

Syfte

Stärka elevernas självkänsla.

Stärka elevernas sammarbetesförmåga.

Stärka gruppens sammanhållning. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • samtala om värdegrundsfrågor knutna till vår vardag. Till exempel: vad är vänskap? Hur är man en bra kompis? Vad kan man göra om man ser någon ensam på rasten?

 • arbeta enskilt och i par där eleverna får möjlighet att möta och leka med klasskompisar som man vanligtvis inte leker med.

 • ha värderings- och samarbetsövningar där eleverna får öva att uttrycka sina åsikter, men också att lyssna på sina klasskompisar.

 • titta på filmer som relaterar till värdegrundsarbetet, till exempel Vara vänner, www.ur.se.

 • arbeta med klassrumsregler.

Mål

Du ska kunna:

 • berätta hur en bra kompis ska vara.

 • veta vad samarbete innebär.

 • veta vad ordet respekt betyder.

 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.

 • kunna klassens regler och visa förståelse för varför vi har regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3