👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skuggornas hus

Skapad 2021-08-12 10:01 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och arbetar med den skönlitterära boken "Skuggornas hus" skriven av Ingelin Angerborn

Innehåll

Innehåll och mål

Att läsa skönlitterära böcker har mångfaldiga positiva effekter! När vi läser utvecklar vi bland annat vår förmåga att fantisera och sätta oss in i andra människors liv. Och inte nog med det, vårt ordförråd blir större och förståelse för hur språket kan användas breddas.

I detta arbetsmoment läser och diskuterar vi den skönlitterära boken "Skuggornas hus" skriven av Ingelin Angerborn. Den sista lektionen i svenska varje vecka ägnar vi till läsning. Momentet kommer att avslutas med en skrivuppgift som presenteras när berättelsen är slut.

 

Sidanvisningar vecka för vecka

v.38 5-31

v.39 31-53

v.40 53-82

v.41 82-108

v.42 108-135

v.43 135-158

v.44 Höstlov

v.45 158-180

v.46 180-207

Uppgifter

 • Bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Variation
Skriver olika slags texter med... Språklig variation
försöker inte upprepa mig när jag skriver
upprepar mig SÄLLAN när jag skriver
upprepar mig ALDRIG när jag skriver, bara för att UPPNÅ en EFFEKT
Struktur
Följer språkliga strukturer...
delar ibland in min text i korrekta stycken och har en början eller ett slut
delar FÖR DET MESTA in texten i korrekta stycken och har en TYDLIG början och slut
delar ALLTID in texten i korrekta stycken och har en TYDLIG början och slut
Språk
Följer språkliga normer...
stavar och bygger mina meningar oftast rätt i texten. Jag visar oftast att jag kan skrivreglerna
stavar och bygger mina meningar SÅ GOTT SOM ALLTID rätt i texten. Jag visar SÅ GOTT SOM ALLTID att jag kan skrivreglerna
stavar och bygger mina meningar ALLTID rätt. Jag visar ALLTID att jag kan skrivreglerna
Genremedvetenhet
Anpassning till texttyp
har någon del som är typisk för bokrecensionen i min text
har DE FLESTA delarna som är typisk för bokrecensionen i min text
har ALLA delar som är typisk för bokrecension i min text
Innehåll
Sammanfattar bokens handling...
sammanfattar bokens handling så läsaren i stora drag förstår vad den handlar om
sammanfattar bokens handling så läsaren FÖRSTÅR vad den handlar om
sammanfattar bokens handling så läsaren FÖRSTÅR vad den handlar om
Reflektioner och argument
Utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för underbyggda resonemang om verkets budskap...
beskriver bokens budskap och ger ett exempel stödjer detta
beskriver bokens budskap och med både exempel OCH CITAT UR BOKEN stödjer detta
beskriver bokens budskap och med både exempel och citat från boken stödjer detta. BESKRIVNINGEN INNEHÅLLER REFLEKTIONER OM BUDSKAPETS RELEVANS I DAGENS SAMHÄLLE