👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 ht

Skapad 2021-08-12 11:11 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer läsa oss engelska genom filmer och sånger. Vi kommer även öva på att tala enklare engelska ord och fraser.

Innehåll

Arbetsområde:

Enklare engelska ord och fraser. 

Tid:

Höstterminen 2021

Begrepp:

Family, My name, food, animals, clothes, school 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • delta aktivt i engelska ramsor och sånger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Mall pedagogisk planering

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål till arbetsområdet:
Lyssna: Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk Tala: Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor. Samtala: Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Lyssna: Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...") Tala: Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare. Samtala: Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Lyssna: Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen. "How are you?" "Sit down." "My name is..." Tala: Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” . "What is your name..." "This is a cat" "The colour is pink" Samtala: Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Lyssna: Förstår enkla, korta instruktioner och samtal som handlar om saker som eleven känner till. Tala: Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen. Samtala: Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Aktivitet Vi utgår från programmet UR Skola "Pick a colour" och samtalar om de olika områden som programmet tar upp.
Aktivitet Vi utgår från programmet UR Skola "Pick a colour" och samtalar om de olika områden som programmet tar upp
Aktivitet Vi utgår från programmet UR Skola "Pick a colour" och samtalar om de olika områden som programmet tar upp
Aktivitet Vi utgår från programmet UR Skola "Pick a colour" och samtalar om de olika områden som programmet tar upp