👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NORMER OCH VÄRDEN EKORRARNA 2021/2022

Skapad 2021-08-12 11:20 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDENS TRE PRIORITERADE MÅL. En upplevelsebaserad undervisning och ett lustfyllt lärande i hur vi är mot varandra.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL

Att skapa och bibehålla trygghet i barnet och i gruppen. Stärka deras jag- uppfattning och främja barnens rätt till delaktighet och inflytande. 

 

SÅHÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

HT 2021

Vi kommer under höstterminen arbeta dagligen med att alla barn ska känna sig trygga, såväl här på förskolan som på andra platser i skogen, samt vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra. Pedagogerna finns med i barnens lek för att stärka relationer och finnas med vid eventuella konflikter. 

De första veckorna på terminen samtalar vi om och sätter upp regeltavlor på Södergården. Vi skapar också trygghet till och från våra olika skogsplatser genom att samtala om hur vi är mot varandra när vi går tillsammans, väntar vid våra olika stopp och om reglerna på respektive plats. Vi besöker olika skogsplatser, samt sätter upp "stopphänder" som markerar våra gränser. 

Hur blev det? 
När höstterminen började på förskolan hade vi få barn i vår grupp, många hade fortfarande semester. Därefter fick vi två inskolningar, varav den ena var mer utmanande och höll på i ca en månad. 
Vi hade möjlighet att tidigt sätta upp våra rutiner för våra dagliga samlingar, och det kändes bra att kunna ge barnen den tryggheten att våra samlingar ser likadana ut oavsett vilken pedagog som håller i den. 
Våra skogsbesök fungerade bra, såväl i storgrupp som i mindre grupp eller tvärgrupp tillsammans med Rävarna. Stopphänderna sattes upp tillsammans med barnen och ibland gick vi en promenad till händerna så att alla skulle få en möjlighet att se dem på sin plats. 


Varför blev det så?
Vi upplever att vi från start haft en trygg barngrupp, som tidigare varit på förskolan och kan rutinerna vi har här. Detta har underlättat vårt arbete med tryggheten i gruppen och normer och värden och det hjälpte oss när inskolningarna kom, och barnen kunde vara till stor hjälp för de nya barnen när de bjöd in till lek, höll i handen och visade vägen. 

 

Hur går vi vidare vårterminen 2022?
Normer och värden är ett pågående arbete som vi dagligen lägger fokus på, genom att skapa och bibehålla trygghet i vår grupp. Vi lägger lite extra fokus kring detta under våra Må bra veckor nu när vårterminen börjar. 

 

Våren 2022:

Hur blev det?

Vi inledde vårterminen 2022 med att arbeta med våra Må bra- veckor, där vi fokuserade på tryggheten i den egna gruppen men även nu även skapa trygghet tillsammans med barnen i de andra grupperna. Våren inleddes också med mycket sjukdomar, såväl bland barnen som hos de vuxna, Covid- 19 och förkylningar avlöste varandra och ibland var det svårt att skapa grupper med så få barn. En pedagog i gruppen fick göra andra arbetsuppgifter vissa dagar, och då var hon inte i barngrupp den dagen.

Vi har haft våra dagliga samlingar, med vetgiriga barn som varit engagerade och aktiva i våra samtal. De har visat stort engagemang gentemot lärandet men framförallt för omtanken om varandra. Det har varit viktigt för barnen att veta var alla barnen i gruppen är om de inte kommit till förskolan och de har uttryckt att de saknar varandra. 

När terminen pågått några veckor inleddes ett samarbete med Rävarna, där vi skapade tre tvärgrupper utav alla 18 barn. Vår tanke med detta var att barnen skulle få möjlighet att skapa nya relationer tillsammans med fler barn, och även få utveckla sina sociala förmågor i olika leksituationer. 

 

Varför blev det?

Tryggheten som barnen hade med sig från början har fortsatt vara en tillgång för dem i det fortsatta arbetet med normer och värden. Vi har kunnat utmana dem genom att skapa nya möjligheter för dem att lära känna fler barn och vuxna i olika sammanhang. Vår planering och fokus när vi skapade tvärgrupper var att vi hade ett barnperspektiv och att vi vuxna trodde på detta arbetssätt och att vi arbetade tillsammans mot samma mål. När våra tankar och idéer landat hos alla, kunde vi känna trygghet i detta och det kände barnen att vi hade. 

Vi har haft en enkel och tydlig planering kring vårt arbete, och vi har försökt att hålla fast vid grundplaneringen vi arbetat fram tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18