👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relief, Bildhuggeri

Skapad 2021-08-12 11:50 i Sta Gertruds skola Sigtuna FSK/GR
Grundskola 6 Slöjd
Under detta arbetsområde kommer du att framställa en relief tavla med en symbol som form https://www.youtube.com/watch?v=6XLZWPyRSto https://www.youtube.com/watch?v=6XLZWPyRSto

Innehåll

Relief

Du kommer att arbeta fram en relief med teknikerna gröpa ur, bildhuggeri och karvsnitt.

 

I arbetet kommer du att öva på att:

Inspiration till ditt arbete

Kolla på bilder, leta på internet efter symboler som man kan använda sig av.

 

Göra en skiss

Rita en skiss sedan en ritning i rätt storlek som du sedan klipper ut och använder som mall.

 

Beskriva ditt föremål och arbetsprocessen

Skriva ett processdokument där du beskriver hur du arbetar och vilka tekniker och redskap du använder. Vilket utryck din symbol har och resonera kring, färg, form och material för att få fram ditt utryck.

 

Utvärdera din arbetsinsats

Beskriva hur det gått för dig att arbeta. Stötte du på några problem, hur löste du dem. Är du nöjd med hur du arbetat, kan du göra något bättre nästa gång.

 

Resonera kring arbetsprocessen

Hur gick det att följa din egna/lärarens planering. Vad var svårt. Vad behöver du tänka på till nästa gång.

 

Själv bedömning

Hur din arbetsinsats var under arbetets gång och hur det påverkat det du arbetat med.

 

Verktyg, redskap, maskiner och slöjd tekniker

Hur du använder ett håljärn/skölp, bildhuggarjärn och om man önska karvsnittsjärn. Hur du gör och använder slöjd tekniken gröpa ur, snida och om man önska karvsnitt


 

 

Bedömning

 

Framställa föremål och Använda verktyg, redskap och maskiner

De första lektionerna under detta arbetsområde får ni lära er att använda redskapen (Håljärn, träklubba och bildhuggarjärn) och tekniken gröpa ur/skära i trä. Under arbetets gång bedömer jag hur väl du kan:

 

·         Framställa och utveckla föremål utifrån givna instruktioner.

·         Hantera verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och för uppgiften korrekt sätt. Samt om du kan och använder dig av deras rätta namn.

 

Jag kommer att bedöma din relief när den är klar och loggboken.

 

Välja tillvägagångssätt

Under arbetet kommer jag titta hur väl du kan på egen hand välja hur du ska gå till väga för att göra din relief samt hur väl du kan lösa problem som dyker upp.

 

·         Jag kommer att bedöma din planering, din utvärdering och loggboken

 

Utveckla idéer

Under arbetet kommer jag titta på hur väl du kan visa genom skisser, planering och loggboken, vad du tänker gör och var du fick iden från.

 

·         Jag kommer bedöma dina skisser, planering och loggboken

 

Arbetsprocessen

Under arbetet kommer jag att titta på hur väl du kan arbeta på egen hand och ta egna beslut.

 

·         Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna och loggboken

 

Självbedömning

I utvärderingen kommer du att bedöma hur det har gått för dig underlektionerna och du kommer att få fundera över och reflektera kring hur det har påverkat hur din relief blev.

 

·         Jag kommer att bedöma din utvärdering

 

Resonemang

I utvärderingen kommer du att förklara varför din relief ser ut som den gör, varför du valt att använde just den formen, färgen, material och hur de påverkar känslan man får av att titta på din relief.

 

·         Jag kommer att bedöma din utvärdering och loggbok

 

 

 

     Uppgifter

 

·         Planering på papper

o     På papper ska du planera hur du ska arbeta fram din relief. Den ska innehålla en skiss på formen/figuren du valt.

o   Skissen bör innehålla en tydlig bild på din form med detaljer som färg och mått (med måttenhet)

o   Arbetsbeskrivningen bör innehålla: framställningsteckning, verktyg, redskap och maskiner,  ytbehandling och tillvägagångssätt.

·         Loggbok/ processdokument i teams loggbok

o   I teams loggbok skriver du i slutet av varje lektion vad du arbetat med, hur du arbetat, vilka verktyg, redskap och/eller maskiner du använt och hur du använt dem. Problem som uppstått och hur du löste dem.

 

·         Utförande och slutförande

o   Arbeta noggrant.

o   Alla arbeten ska slipas ordentligt

o   Alla arbeten ska ytbehandlas (om du väljer att inte göra det vill jag att du förklarar och motiverar i slöjdhäftet varför du valt att inte ytbehandla)

o   Alla arbeten ska vara markerade med namn och klass

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
    Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
    Sl

Matriser

Sl
Ämnesmatris slöjd 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Exempel
Elevens formgivning sker med sparsam bearbetning av materialet. Till exempel brädans ursprungliga bredd och tjocklek behålls och avgör formgivningen.
Elevens formgivning sker genom bearbetning av materialet utifrån önskad funktion och/eller uttryck. Till exempel brädan bearbetas för att anpassas till det önskade.
Elevens formgivning sker genom val och bearbetning av materialet utifrån önskad funktion och/eller uttryck. Till exempel det önskade styr val av bräda och bearbetning av den.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Exempel
Till exempel borra i trä med lämplig borrmaskin och med arbetsstycket fastspänt, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel klippa ut en mönsterdel i ett tyg med lämplig sax och genom att följa markerade linjer.
Till exempel borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet, efter att först ha markerat borrstället med en körnare, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel genom att nåla fast delar till ett plagg med varandra och kombinera hand- och maskinsömnad på ett lämpligt och säkert sätt.
Till exempel borra i en metallplåt med lämpligt borr och hastighet, efter att först ha markerat borrstället med en körnare, och med hänsyn till säkerhetsföreskrifter. Till exempel genom att nåla fast delar till ett plagg med varandra och kombinera hand- och maskinsömnad på ett lämpligt och säkert sätt.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Exempel
Elevens val och motiveringar görs utifrån tillfälligheter. Till exempel ”Jag valde tyget för att jag såg det i lapplådan, så blev det återvinning också”.
Eleven gör medvetna val och motiverar dessa genom hur hen tänkt eller ur flera olika aspekter. Till exempel ”Jag valde glassförpackningen som gjutform för att den hade en form jag gillade och lagom volym, då blev det dessutom återvinning”.
Eleven gör genomtänkta val och motiverar dessa genom hur hen tänkt och ur flera olika aspekter. Till exempel ”Jag jämförde olika färg-kombinationer som dels skulle passa ihop med varandra och dels med min mobil. Att nästan alla delar kommer från lapplådan gör mobilfodralet resurssnålt”.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmateria
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Exempel
Eleven följer de exempel läraren använder, eller gör oreflekterat som någon kamrat.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare.
Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Exempel
Eleven kommer till läraren och frågar: Vad ska jag göra? Vilket blir bäst? Då kan jag alltså göra så här? Det finns inget att göra, kan du hitta på något? Eleven "orkar" inte arbeta så mycket själv utan ber läraren om hjälp hela tiden.
Eleven kommer till läraren och frågar: Kan jag göra så här? Jag vill att det skall vara så här hur skall jag göra då? Eleven arbetar vidare själv och tänker på nästa steg. Exempel ”Kan jag på något sätt borra många mindre hål i en cirkelform istället, eftersom det inte finns något borr med tillräckligt stor diameter?”
Eleven kommer till läraren och berättar vad hen ska göra och varför. Hen berättar om vad som styrt hen i sitt val av material, tillvägagångsätt, form och färg. Sen sköter hen sig själv och resonerar dåd och då med läraren. Exempel ”Borde det inte fungera att göra mallar av alla delarna till mobilfodralet i papper och sedan vika in kanterna och lägga till sömsmån, för att få rätt storlek på läderbitarna när jag skär ut dem?”
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Exempel
Till exempel: ”Jag har kämpat väl och hållit på länge med min kanin, och därför blev också resultatet bra”.
Till exempel: ”Arbetet med kopparskålen var svårt i början. Dels att veta hur hårt och tätt jag skulle slå, dels att veta när det var dags att värma upp materialet för att få det mjukare igen. Men för att vara första gången tycker jag skålen blev riktigt bra”.
Till exempel: ”Mitt armband blev bra men det syns i vilken ända jag började. I början var det svårt att vet hur hårt jag skulle dra åt makraméknutarna. Jag borde ha provat och lärt mig tekniken innan jag började med själva armbandet för då hade det blivit jämnare”.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Exempel
Till exempel: "Eftersom vi skulle göra något som förde tankarna till skog och natur valde jag att måla lådan grön och tovade en svamp som jag satte på skåpsluckan”.
Till exempel: "Eftersom temat var skog och natur gjorde jag en barkyta på skåpsluckan genom att limma fast bitar av bark. De andra delarna av skåpet målade jag i olika bruna nyanser för att det skulle gå bra ihop med barkbitarna och förstärka skogskänslan”.
Till exempel: ”Utifrån temat skog och natur ville jag föra tankarna till en bit trädstam. Därför försökte jag skapa en barkyta som såg rundad ut på skåpsluckan. I underkant av skåpsluckan har jag målat årsringar. Jag har också använt lite grå ull för att symbolisera mossa”.