👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment 1 - Taluppfattning, IMA1 (21/22)

Skapad 2021-08-12 12:24 i Campus Backa Katrineholm
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att jobba med grunder i matematiken, de fyra räknesätten med olika former av tal som tex decimaltal eller negativa tal.

Innehåll

Taluppfattning v.34-41

Mål för området:

Du ska visa att du har grundläggande kunskaper om

 • positionssystemet
 • decimaltal
 • negativa tal 
 • potenser 
 • fyra räknesätten
 • Visar grundläggande strategier för problemlösning 

 

VECKOPLANERING

Vecka 34 – Tallinjen

 Veckomål 

 • Eleven kan placera tal på tallinjen.
 • Eleven kan storleksordna decimaltal.

Att jobba med:

 • Åk 7 boken Kapitel 1.1 - Vårt talsystem

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Vecka 35 – Prioriteringsregler, beräkningar med 10,100,1000

 Veckomål 

 

 • Eleven kan förstå och använda prioriteringsregler.
 • Eleven kan multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

Att jobba med:

 • Åk 7 boken : Kapitel 1.3 - Multiplikation och division med 10, 100, 1000

 • Åk 7 boken: Arbetsblad - Räkna i rätt ordning (Finns i lärloggen)

 

__________________________________________________________________________________________________

Vecka 36 - Beräkningar med decimaltal (Ev: Avrundning och överslagsräkning)

 Veckomål

 • Eleven kan använda de fyra räknesätten med decimaltal (både huvudräkning och uppställning)
 • (Eleven kan avrunda, överslagsräkning och huvudräkning vid beräkning med tal i decimalform.) 

Att jobba med: 

 • Åk 7 boken: Kapitel 1.5 - Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 Vecka 37 - Negativa tal

 Veckomål: 

 • Eleven kan addera och subtrahera med negativa tal, rangordna och placera talen på tallinjen.

Att jobba med:

 • Åk 8 boken: Kapitel 1.2 - Negativa tal
 • Åk 8 boken: Kapitel 1.3 - Multiplikation och divison med negativa tal

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 38 - forts. Negativa tal

Veckomål:

 • Eleven kan multiplicera och dividera med negativa tal. 
 • Eleven kan några delbarhetsregler
 • Känner till vad ett primtal är 

 Att jobba med:

 • Åk 8 boken: Kapitel 1.3 - Multiplikation och divison med negativa tal
 • Åk 7 boken : Kapitel 1.6 - Delbarhet
 • Åk 8 boken : Kapitel 1.1 - Primtal

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 39 – Potensform

Veckomål:

 • Eleven kan skriva tal i potensform och göra enkla beräkningar med potenser.
 • Eleven kan skriva små och stora tal med hjälp av potensform/grundpotensform.

Att jobba med:

 • Åk 8 boken: Kapitel 1.4 - Potenser
 • Åk 9 boken:  Kapitel 1.2 - Grundpotensform och prefix

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Vecka 40 – forts. Potensform

Veckomål:

 

 • Eleven kan skriva små och stora tal med hjälp av potensform/grundpotensform.
 • Eleven kan uppskatta kvadratroten ur naturliga tal.  

Att jobba med:

 • Åk 9 boken:  Kapitel 1.2 - Grundpotensform och prefix
 • Åk 9 boken: Kapitel 1.4 - Kvadratrötter 

__________________________________________________________________________________________________

 Vecka 41 – repetition och prov 

 Veckomål:

 • Repetition inför prov

PROV TORSDAG 14/10

Uppgifter

 • Prov - Tal

Matriser

Ma
Delmoment 1 - Taluppfattning IMA1

Taluppfattning

På väg
Ganska säker
Säker
Matematiska begrepp
Du inte säker på matematiska begreppen inom området.
Du har en grundläggande förståelse för talsystemet (positionernas värde, decimaltal, tallinjen) samt vad potensform och roten ur innebär.
Du behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem samt kan använda dem för att utföra olika beräkningar.
Rutinuppgifter
Du är inte säker på hur man löser rutinuppgifter.
Du kan utföra enkla rutinuppgifter i de olika räknesätten. Du kan göra vissa beräkningar av tal med olika räknesätt, med negativa tal samt tal i potensform.
Du kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av olika typer av tal. Du är säker i division och multiplikation med negativa tal, samt räkna med tal i potensform.
Problemlösning
Du har inte nått målen för hur man löser enkla textuppgifter och problem.
Du kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar taluppfattning.
Du kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Du kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.