👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storyline "Kungen som inte kunde sluta räkna"

Skapad 2021-08-12 14:50 i Sunderbyskolan Luleå Kommun BUF
Genom storyline arbetar vi ämnesövergripande med fokus på matematik. I vårt arbete strävar vi efter att lära med hjälp av alla våra sinnen. Vi samarbetar både kreativt och praktiskt.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska Teknik Bild
Lär dig mer om geometri genom att fantisera, lösa olika problem, konstruera och skapa.

Innehåll

Ämnesområde:  Storyline, matematik

”Kungen som inte kunde sluta räkna”

Tid/period: v 39-43 2021

 

Syfte (från Lgr11): 

Vilka förmågor ska du träna?

 

Du ska få föra och följa matematiska resonemang kring matematiska mönster, former och samband.

Du ska få använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål för eleven:  

Det här ska du arbeta med:

 

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

Konstruktion av geometriska objekt. 

Skala vid enkel förstoring och förminskning.

 

Undervisning och arbetssätt:  

Så här ska du arbeta:

 

Du ska få arbeta enskilt, i mindre grupp och i helklass. 

Du ska få öva dig i att samarbeta och samtala/resonera.

Du ska få lösa problem.

Du ska få mäta med linjal, konstruera, bygga, laborera, skapa, fotografera, dramatisera, skriva och utvärdera. 

Du ska få arbeta ämnesövergripande med matematik, svenska , teknik och bild.

 

Uppföljning/bedömning:  

Det här ska du kunna:  

 

De geometriska formerna och figurerna och benämningarna

hörn, sida, kant. 

Mäta omkrets och se/använda olika proportioner.

Räknesätten addition, subtraktion och multiplikation

Talpar, dubblor, udda och jämna tal

Lösa problem

Pengars värde och växla pengar

 

 

Så vet vi att du kan:

Du visar att du kan detta genom att delta i muntliga och skriftliga redovisningar. 

Du konstruerar/skapar och inreder ett hus och tänker då på att använda rimliga proportioner. 

Du kan berätta om de geometriska formerna och figurernas egenskaper och använder då de geometriska begreppen.

Du deltar aktivt. 

Du ger och får kamratrespons.

Du bearbetar.

Du kan skapa olika tabeller och diagram.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
    Ma  1-3
  • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
    Ma  1-3
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
    Ma  1-3