👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och anläggning 2

Skapad 2021-08-12 14:52 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasiesärskola Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 2 kommer du att jobba med i årskur 2 och 3.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande områden:

 • Vilka Arbetsområden, yrken och yrkeskulturer som finns inom bygg- och anläggningsbranschen.
 • Vilka arbetsuppgifter har man inom Betongarbete? Vilka material  används?  Vilka metoder och tekniker.
 • Murverksarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
 • Träarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
 • Platt- och stenbeläggningsarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker.
 • Verktyg och maskiner. Användning, skötsel och underhåll. Ergonomi och säkerhet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet. 
 • Lagar och andra bestämmelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verktyg och maskiner. Användning, skötsel och underhåll. Ergonomi och säkerhet.
  Byo  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt riskbedömningar.
  Byo  -
 • Elsäkerhet.
  Byo  -
 • Brandrisker, brandskydd och brandfarliga varor.
  Byo  -
 • Betongarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker. Arbetsbeskrivningar, ritningar, planering och beräkningar för olika arbetsuppgifter.
  Byo  -
 • Murverksarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker. Arbetsbeskrivningar, ritningar, planering och beräkningar för olika arbetsuppgifter.
  Byo  -
 • Träarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker. Arbetsbeskrivningar, ritningar, planering och beräkningar för olika arbetsuppgifter.
  Byo  -
 • Platt- och stenbeläggningsarbete. Material och materialens egenskaper, användningsområden och återvinning. Metoder och tekniker. Arbetsbeskrivningar, ritningar, planering och beräkningar för olika arbetsuppgifter.
  Byo  -
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel plan- och bygglagen, miljölagar samt Boverkets bygg- och konstruktionsregler.
  Byo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven utför med gott resultat arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer, använder och underhåller eleven med gott resultat material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  Byo  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven utför med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet väljer, använder och underhåller eleven med tillfredsställande resultat material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  Byo  C
 • Eleven medverkar i att beskriva olika arbets- och yrkesområden inom bygg- och anläggningsarbete. Eleven medverkar också i att beskriva material, metoder och utrustning som används inom området. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom byggnation och anläggningsarbete på ett yrkesmässigt sätt. I arbetet medverkar eleven i att välja, använda och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
  Byo  E