👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter Åk 8

Skapad 2021-08-12 17:00 i Järvenskolan Katrineholm
Syror och baser.
Grundskola 8 – 9 Kemi
Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin. I det här området får du lära dig mer.

Innehåll

Syror och baser

 Mål

Efter att du arbetat klart med detta avsnitt kan du:

 • sambandet mellan begreppen syror och vätejoner
 • namn, kemisk beteckning och du kan skilja på några vanliga svaga och starka syror utifrån egenskaper 
 • sambandet mellan begreppen baser och hydroxidjoner
 • namn, kemisk beteckning och du kan efter egenskaper skilja några vanliga svaga och starka baser
 • pH-skalan och olika typer av indikatorer
 • skillnaden mellan en molekyl/atom och en jon/sammansatt jon
 • varför man bör vara så försiktig när man laborerar med syror och baser
 • redogöra för hur syror och baser kan påverka vår livsmiljö, t ex försurning
 • redogöra för hur syror och baser används i vår vardag eller i industrin
 • beskriva vad som är typiskt för ett salt samt redogöra för hur det kan bildas
 • ge några exempel på salter och deras egenskaper

Följande begrepp ska du kunna använda dig av:

 • Atom, molekyl, jon, proton, neutron och elektron
 • Du skall veta vilket grundämne H, C, O, N, Na, Cl, står för och hur man symboliserar dessa.
 • pH-skalan, indikator, BTB, fenolftalein, buffert,
 • Syra, bas, neutralisation, vätejoner, hydroxidjoner,
 • Starka och svaga syror/baser
 • SIV (Syra I Vatten)
 • Saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4), kolsyra, natriumhydroxid (NaOH), ammoniak (NH3)
 • Försurning samt dess åtgärd.

Arbetsgång

 • Vi kommer att arbeta med områdets olika begrepp i genomgångar, diskussioner och filmer.
 • Vi kommer ha laborationer, samt laborationsrapporter
 • I området ingår instuderingsfrågor
 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

 • Deltagande 
 • Laborationer
 • Kunskapskontroll
 • Läxförhör/labbrapporter/prov/Quis

Vecka 33 Repetition:

Vad är kemi, säkerhet, kemiska symboler, materiel. Ämnenas egenskaper, materia.

Laborationsrapport.

Genomgångar

Arbete med tilldelat häfte

                   Länk till binogi-film: https://app.binogi.se/l/allt-aer-kemi-naestan

                                binogi-film: https://app.studi.se/l/i-kemilabbet

 1.          Länk till ämnenas egenskaper: https://www.youtube.com/watch?v=-LkTLfadPDA


  1. Länk till ämnenas egenskaper (fördjupning): 
   https://www.youtube.com/watch?v=VG8xxJsYoUg

  2. Länk till spel "Farosymboler" https://www.elevspel.se/amnen/kemi/2888-farosymboler.html 

                  Länk till Materia:  https://app.studi.se/l/materia

                  Länk till naturvetenskapligt arbetssätt: https://app.studi.se/l/vetenskaplig-metod-kemi

OBS! Nästa vecka, lektion 3 kommer ni göra ett test på det ni lärde er förra året. 

          Ni behöver inte förbereda er, jag vill testa och se hur mycket ni kommer ihåg från förra året.

 

Vecka 34 - Syror och baser. Indikatorer. pH-värde. 

Genomgång och titta på länken för repetition:

https://www.youtube.com/watch?v=qmp8CqeJBZQ

Arbeta med tilldelat häfte

Titta på länk nedan "pH-skala" i Binogi, gör tillhörande Quiz.

https://app.binogi.se/l/ph-skalan

Länk till Syror: https://app.binogi.se/l/syror

 

Motsatsen till surt heter basiskt.

Länk till Baser: https://app.binogi.se/l/baser

OBS! Test i grundkemi, lektion 3 (tredje lektion i veckan)

 

Vecka 35 - Fördjupning om syror och baser. Partikelmodellen. 

https://www.youtube.com/watch?v=18AW9kRsGig

Ppt 2 - Syror och baser

PowerPoint: Atomer och molekyler

Korsord Atomer och molekyler

ExitTicket: Atomer och molekyler

Binogi-film: https://app.studi.se/l/allt-bestaar-av-atomer

PowerPoint: Grundämnen och periodiska systemet

Uppgift: Grundämnen

Uppgift: Räkna atomer

Binogi-film: https://app.studi.se/l/periodiska-systemet

Vecka 36 - Joner. Starka och svaga syror och baser. Salter och neutralisation.

NE play Syror och baser Del 1.

NE play Syror och baser del 2.

 

Joner

Jonbindning

Jonbindningar 

 

 

 Vecka 37 - Försurning och hur den kan förhindras.

Salter

https://ugglansno.se/wp-content/uploads/2021/06/K5-7-Att-bilda-salter.pdf

Ppt - Försurning

Titta på  PP ”Försurning”

 

Svara på frågor med hjälp av internet eller den PP som ni tittade på.

Ni kan använda även följande länk: 

https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/forsurning/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag.html

 

 

 1. Vilka utsläpp bidrar till försurningen?

 2. Vilka skador orsakar det sura regnet?

 3. Vad kan man göra för att stoppa försurningen?

 4. Vad kan du ändra på för att minska försurningen?

Skriv svaren i ditt block.

Vecka 38 - Repetition och kunskapsprov.

PowerPoint: Syror, baser och indikatorer

Ppt - Surt och basiskt

PowerPoint Salter

https://www.youtube.com/watch?v=vqMYZFCazbE.  om salter

Till provet:

 

Material:

Anteckningar 

Quizlet

E-frågor

 

Extramaterial:

Din Kemi: Surhet och syror

Lättläst kemi: Syror är både till nytta och till besvär

Enkel kemi: Syror och baser

Enkel kemi: Försurning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9