👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2021-08-13 10:18 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
På Lunden kommer vi att arbeta med veckans tecken. Här är vår planering för detta.

Innehåll

Syfte

Att ge barnen flera språk för att kunna kommunicera med varandra.

 

Mål

- Att barnen ska lära sig olika tecken.

- Att inkludera alla i gemenskapen med tecken som stöd.

- Att ge barnen möjlighet att kommunicera och tydliggöra sina känslor med tecken.

 

Aktiviteter

När vi pratar om att ha veckans tecken är det tecken som stöd vi kommer att använda oss av. Vi kommer att börja med olika känslotecken, och sedan gå vidare med andra vardagstecken. 

De nya stödtecknen kommer att introduceras på samlingarna före lunchen i början av veckan, vi kommer att träna på tecknen under veckan och samtala om vad ordet/tecknet innebär. Vi kommer även att arbeta under veckan med att använda tecknet i vardagen, och även såklart fortsätta använda de tidigare tecken vi har gått igenom. 

 

Delutvärdering 10/1

Vi ser stort intresse för tecken bland barnen. Vi ser att flera barn kan komma ihåg och använda de tecken vi har tränat på. Vi får positiv respons från vh som också ser och hör att barnen använder/pratar om tecken hemma. Vi kommer att fortsätta med veckans tecken under vårterminen. 

 

Utvärdering

Veckans tecken har varit uppskattat både hos barn och personal. Vi lär oss tillsammans, och vi har alla lärt oss många nya tecken som är användbara i vardagen. Vi har skrivit ut bilder på veckans tecken, samlat dessa tillsammans och upprepat tidigare tecken tillsammans med barnen. Då har vi upplevt att barnen kommer ihåg många tecken, och även kan använda flera av dem i vardagen. Ibland frågar barnen om hur olika ord tecknas. Vi kommer att fortsätta med veckans tecken även nästa läsår, då kommer vi att upprepa vissa tecken igen och vissa tecken kommer att vara nya. 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18