👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans planering HT-21 Barns egna berättande- med kameran i fokus!

Skapad 2021-08-13 10:58 i Hemsjö förskola Alingsås
Barns egna berättande- med kameran i fokus
Förskola
Barns egna berättande- med kameran i fokus!

Innehåll

Under kommande termin kommer barnen på Myran få möjlighet att utveckla sitt berättande med hjälp av digitalkamera, mobiltelefon och surfplattor.

 

Nuläge

Vi fortbildar oss detta läsår inom ”barns egna berättande- med kameran i fokus” vilket innefattar pedagogiska övningar med hjälp av kameran. Vi kommer tillsammans öva på att använda kameran, spela in avläsa och hantera bilder på ett medvetet och kritiskt sätt. I dagsläget använder vi mest surfplattorna som pedagogiska verktyg när vi arbetar med dokumentation. Nu ska vi utveckla det så att barnen blir mer delaktiga.

 

Syfte

Vi vill fortsätta, i ökad omfattning, erbjuda barnen verktyg för kommunikation. Genom pedagogiska förhållningssätt och med nya verktyg som tex digitalkamera och surfplattor kommer ge oss nya erfarenheter och möjligheter att utveckla barnens berättande. Vi vill att kameran kan få bli ett verktyg för barnen att upptäcka och synliggöra sin omvärld. 

Mål

Målet är att alla barn på Myran ska få bli delaktiga i sitt eget berättande och använda digitala verktyg. 

Genomförande

Inledningsvis så startar vi upp med barnens sommarbild där det ska få berätta/ visa något från sin ledighet. Nästa steg kommer handla om att låta barnen visa vad de upplever är roligt och vad som gör dem glada här på förskolan. Det kommer genomföras med hjälp av att barnen ska få använda kameran och att bli filmade.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18