👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämnställdhetsplanering Trygghet Vt 2022

Skapad 2021-08-13 11:12 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under ht 2021. Nu börjar ett nytt kapitel i ditt barns liv - förskoletiden. Präglat av välkomst och avsked, glädje och sorg, tvivel, upptäckarglädje och lärande. I samverkan mellan hemmet och förskolan har vi ett gemensamt mål: TRYGGA BARN

Innehåll

 

 

Avdelningens mål:

Vårt mål med verksamheten är att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i förskolans miljö och rutiner - det ska vara roligt att komma till förskolan/Lillstugan. 

Aktivitet:

 • Våra "gamla" barn blir förebilder för dom nya kamraterna som succesivt skolas in under hösten. Dom visar hur det går till vid olika aktiviteter och situationer så de nya kamraterna kan följa efter. Vi använder oss av de "gamla"  barnens kunskap och erfarenhet.
 • Vi kommer att genomföra introduktionssamtal med de nya barnens vårdnadshavare.
 • För att få god kontakt med föräldrarna vill vi skapa ett lugnt överlämnande av barnet, både vid ankomst och hemgång. då finns det tid att informera om dagen och barnets vistelse hos oss. Likaså att föräldrarna kan ge oss viktig information.
 • Vi pedagoger strävar att se varje barns behov och önskningar.

 När? Var? Hur? Varför?

 • Vi har gemensamma samlingar, lekar och aktiviteter vilket stärker gruppgemenskapen och ger glada och trygga barn.
 •   Introduktionssamtalet kommer att ske innan barnet/familjen börjar på förskolan, så får vi lite förkunskap om barnet.
 • Vi arbetar nära barnen och är aktiva, närvarande och delaktiga i barnens lek och upptäckarlust. Vi är också en trygg famn att komma till.
 • Under höstterminen kommer vi ha uppföljningssamtal med alla VH. för att samtala om inskolning och livet på förskolan.

 

    Resultat - hur blev det?

      Vi tycker /upplever att vi nått vårt mål med trygga barn och vårdnadshavare - vi har fått positiv feedback av VH dom är nöjda och           trygga med oss. Barnen visar glädje och en lust att vilja vara här tillsammans med oss att leka och lära på förskolan 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18