👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOIETN0 Delmoment 4: Migrationspolitik v.4 - 11

Skapad 2021-08-13 13:43 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Sociologi
Var är vi på väg? Smältdegeln eller assimilation? Finns det någon annan väg?

Innehåll

Vecka 4

Lektion 1: Genomgång av Migrationspolitik

 

Lektion 2: Läsning och diskussion

Läs sidorna 142 – 170 och besvara följande frågor:

 • Hur har migrationspolitiken förändrats i Sverige under de senaste 100 åren? Sammanfatta i större drag.
 • Vilka är de viktigaste myndigheterna som arbetar med migrationsfrågor?
 • Hur går en asylprocess till?
 • Se bifogad fil och diskutera fallet ”Blev kär för snabbt, nu ska han utvisas” utifrån ett juridiskt underlag. Ge exempel på motiveringar till beslut från Migrationsverket.

Frågorna går vi igenom i slutet av lektionen.

 

Lektion 3: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Vecka 6

Lektion 4: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 5: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 6: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Vecka 7

Lektion 7: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 8: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 9: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

 

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Vecka 8

Lov!

 

Vecka 9

Projektvecka!

 

Vecka 10

Lektion 11:  Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 12:  Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 13: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

 

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Vecka 11

Lektion 14: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 15: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Lektion 16: Eget arbete

Lektionstid där ni arbetar med uppgiften.

Läs kapitlet i boken, kolla bifogat material, ställ frågor och reflektera över dina tankar!

 

Uppgifter

 • Uppgift delmoment 4: Migrationspolitik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
  Soi  -
 • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
  Soi  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Soi  E

Matriser

Soi
SOIETN0 Delmoment 4: Migrationspolitik

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beskriva och redogör
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och reflektera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.

Soi
SOIETN0 Delmoment 4: Migrationspolitik + Källkritik

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beskriva och redogör
Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Söka och bearbeta
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera och reflektera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.