👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Normer och värden - Ht21/Vt22

Skapad 2021-08-13 14:44 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden - Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Vi strävar efter att skapa öppenhet, empati och respekt för varje individs enskilda värde samt för barngruppens gemenskap.

STRATEGIER - Hur gör vi?

Litteratur - Kompisböckerna
Lekar/samarbetsövningar
Dela upp gruppen i mindre sammanhang varje dag
”Hur är vi mot varandra?”
Vuxna goda förebilder


 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål? Hur?

Nej inte fullt ut. Vi måste bli bättre på att på ett organiserat vis dela gruppen dagligen för att ge dom bättre förutsättningar att ta del av vårt innehåll i vår utbildning. 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Vi har blivit mycket bättre och gör ovan nämnda ting mer eller mindre dagligen.

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

Vi har vid många tillfällen delat gruppen, vi har planerat och utgått från vårt Alfonsprojekt, rutinerna har fungerat väl och vi har varit närvarande och lyhörda vuxna. 

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Inskolningar i gruppen och all personal har inte jobbat heltid/varit där varje dag

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Bra och användbart material (böckerna) och miljöerna är levande och fungerande

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det?

Gott klimat i gruppen i det stora hela, men grupperingar uppstår emellanåt i vissa konstellationer och då kan grupptryck uppstå

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Med en tydlig plan och fulltaligt arbetslag är vi på rätt väg

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Att planera/förbereda och dela gruppen.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Tydlig plan och struktur. 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Bortfall av planeringstillfällen och personal försvårar vårt arbete. 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

En barngrupp som berättar och synliggör vad som sker, pratar om situationer som uppstår och sätter ord på sina (och kompisars) känslor. 

Är vi på rätt väg?

Ja det är vi.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Vad det ger att dela upp gruppen i mindre konstellationer. Förbereda fler utbildningstillfällen där barnen får diskutera olika fallstudier.