👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Förskola och hem - Ht21/Vt22

Skapad 2021-08-13 14:50 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulund och Öjersjö förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem - För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Arbeta för att skapa en tillitsfull relation till

 

vårdnadshavare och barn, där barnets trivsel, utveckling och lärande står i centrum. 

STRATEGIER - Hur gör vi?

Unikum
Daglig kontakt
Utvecklingssamtal
Kartläggningssamtal
Föräldramöte

 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Hur har vi arbetat utifrån våra målområden under ht21?

Vi har genomfört våra kartläggningssamtal med alla VH, vi skriver inlägg/uppdaterar på Unikum med jämna mellanrum, föräldramöte via presentation och kommer att planera in uppföljningssamtal med de VH som tillkommit till gruppen. 

Vilka förutsättningar och möjligheter har vi gett vårdnadshavarna till delaktighet och inflytande?

Via föräldramötet, samtalen och kommande bokpåse. 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Utöver ovan nämnda delar har vi nu genomfört alla utvecklings- och avslutande samtal för barnen.

Hur har vi genomfört det? (Innehåll, upplägg etc?)

Barnen har hållit i sina samtal med hjälp av pedagog för VH, barnen fick visa upp vår avdelning (VH har inte varit uppe på läääänge) och sedan ha samtalet i våra lokaler där de känner sig hemma och trygga. 

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev?

Vi har tagit oss tid till alla VH, främst de som har ett större behov av att bolla och kolla av läget för sitt barn. 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

Visa att vi finns här, vara lyhörda. 

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet vi erbjuder?

De återkopplar frekvent till oss och uttrycker tacksamhet för vad deras barn får uppleva och lära sig mer om. De förmedlar även att de känner trygghet med att lämna barnen hos oss. 

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Vi är på rätt väg, det vi kommer att arbeta vidare med nu är att de litar på oss så länge vi inte säger/förmedlar något annat. Vi har jobbat upp ett förtroende och nu är målet att förvalta det. 

 

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Kontinuitet och flexibilitet. 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Engagerade pedagoger. 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Infon i presentationen istället för fysiskt möte blir inte densamma, man missar mycket man skulle vilja delge men som inte kommer fram på samma sätt i skrift som i tal/konversation. 

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/utbildningen?

Ja, det upplever vi. Främst genom den dagliga kontakten men också genom Unikum.

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

De uppskattar det vi erbjuder barnen och återkopplar det muntligt till oss.

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

 Positiva och nöjda/glada.

Är vi på rätt väg?

Absolut. Vi har bra kontakt och dialog med samtliga VH.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet - Förskola och hem-?

Vi önskar att det blir ett fysiskt VH-möte under hösten. I övrigt kör vi på som innan.