👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7 week 35-43

Skapad 2021-08-16 09:53 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Under det här temat kommer vi att arbeta med att utöka ordförrådet, lära oss om några viktiga delar i australiensk kultur samt göra ett grupparbete om en påhittad drömskola. Vi kommer läsa texter som berör Australien och se några episoder från UR:s filmatisering ”Holly´s heroes” som handlar om en elev som flyttar till en skola i Australien. Mycket av undervisningen kommer att bestå av muntliga diskussioner och samtal. Vi kommer att ägna tid åt att lära oss hantera skolmaterialet NE English på elevernas dator.

Innehåll

Kunskapsmål

·         Kunskaper om hur det är att bo i engelskspråkiga länder (framför allt Australien) och lära oss om deras kultur.

·         Tilltro till sin förmåga att använda språket i både tal och skrift

·         Våga uttrycka åsikter och känslor

·         Anpassa språket till olika situationer, både i tal och skrift

·         Förbättra den grammatiska delen av språket

 

Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

·         Individuellt arbete, både muntlig diskussion och skriftligt arbete

·         Grupparbete, både muntlig diskussion och skriftliga arbeten

·         Hörövningar, från film, kamrater och lärare.

 

Lektionsplanering

Vecka 35

Vi utgår från vårt läromedel NE English och diskuterar frågeställningar:

·         Facts about English

·         Where is the language spoken?

·         Different reasons for speaking English?

Vecka 36

Introduktion Australien + läsa texten Australia och Walkabout

Vecka 37

Läsa texten Straight talk samt börja skriva en faktatext med källor. Test i hörförståelse samt skriva. 

Vecka 38–39

Skriva en egen faktatext med källor och redovisning i mindre grupper. Test i läsförståelse samt skriva.

Vecka 40–43

Serien Hollys Heroes + jämföra skolsystemen i grupp. Momentet avslutas med redovisning.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande i lektionssammanhang kring samtliga moment genom muntlig och skriftlig återkoppling både individuellt och i grupp. Under momentet kommer eleverna även genomföra en hörförståelse samt skrivtest. Eleverna kommer även få skriva en reflekterande och argumenterande text kring Australien som ett avslutande prov. 

 

Utvärdering

Sker i dialog med klassen efter avslutat moment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Australien

E
C
A
Förstår det huvudsakliga innehållet i enklare talad och skriftlig engelska.
Förstår huvudsakliga innehållet i talad och skriven engelska.
Förstår både helhet och detaljer i talad och skriftlig engelska.
Uppfattar och redogör enkelt för tydliga detaljer i enklare talad och skriftlig engelska.
Uppfattar och redogör väl för väsentliga detaljer i talad och skriftlig engelska.
Uppfattar och redogör väl för- samt diskuterar innehållet ur olika synvinklar.
Kan underlätta sin förståelse genom att använda någon språklig strategi.
Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse.
Kan välja flera strategier för att underlätta sin förståelse.
Formulerar sig enkelt, begripligt och ganska sammanhängande.
Formulerar sig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Kan med visst flyt anpassa språket efter syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande med flyt. Kan anpassa språket relativt väl efter syfte, mottagare och situation.
Diskuterar översiktligt den australiensiska kulturen.
Diskuterar utförligt den australiensiska kulturen.
Diskuterar utförligt och nyanserat den australiensiska kulturen.
Kan göra enklare jämförelser med egna erfarenheter.
Kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter.
Kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter.