👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP för Gruvans fritidsavdelning Nyhemsskolan hösten 2021

Skapad 2021-08-16 10:12 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F – 3
Nyhemsskolans fritidsplaneringsmall

Innehåll

 

Utgångspunkt

Nuläge

Gör en analys av elevgruppen.

Ny förskoleklass. åk.2 är kvar sen förra läsåret. Ny konstellation av personal.

Vilket övergripande behov eller  intressen finns?

Att bygga relationer och lära känna varandra.

 

Syfte/Varför ska vi undervisa kring detta innehåll

Använd syftestexterna i Lgr 11 kapitel 1, 2 och 4.

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

 

Konkreta mål/vad

Vilka konkreta resultat vill vi se?

(detta ser vi genom att…….

målet är uppfyllt när.....)

Målen ska vara utvärderingsbara.
Eleverna kan pedagogernas och kamraternas namn.
Eleverna leker med varandra oavsett vilken klass de går i.

Eleverna hjälper varandra och accepterar varandras olikheter.

 

 

Centralt innehåll

Använd centralt innehåll Lgr 11 kap 4.

 • Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Gr Lgr11
  Natur och samhälle Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Genomförande

Vilka aktiviteter, arbetssätt och material använder vi?

Ansvarig.

Spela spel. Lär sig spelregler.

Leka lekar. 

Aktivitet med aktivt samtal som pedagogen styr. Tex rita, pärla, skapande. Skapa gruppkänsla/vikänsla

Läsgrupper

 

Uppföljning

 Hur följer vi upp de konkreta målen?

Planera tydligt

Använda olika metoder och former

När följer vi upp de konkreta målen?

Under vår planeringstid

 

Dokumentation

 Hur synliggör vi processen?

(För att kunna följa upp, analysera och utvärdera verksamheten.)

Egen planeringstid, då jag följer upp och dokumenterar hur det går, vecka för vecka

Observerar

 

Utvärdering

Här utvärderar vi resultatet utifrån våra dokumentationer och resultatet utifrån elevernas röster.

Vad har fungerat bra? Varför?

Vad har fungerat mindre bra? Varför?

Vad i undervisningen behöver vi tänka på/förändra för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -