👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7E Matematikboken Prio 7, Kap.2: Tal

Skapad 2021-08-16 10:26 i Valsätraskolan Uppsala
Tal och räkning Matematikbokengamma
Grundskola 6 – 9 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig att behärska talsystemet och olika beräkningsmetoder som addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer även få träna på att avrunda och att överslagsräkna. Inom multiplikation och division kommer vi att lära oss att räkna med decimaltal mellan 0-1, exempelvis 5 x 0,2 eller 5 / 0,2. Slutligen kommer vi att lära oss om prioriteringsregler, dvs vilket räknesätt räknar du först om du har en räkneuppgift som består av flera olika räknesätt. Ex: 10 - 4 x 2. Ska vi räkna subtraktion eller multiplikation först?

Innehåll

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med och lära oss mer om talsystemet och olika beräkningsmetoder. Arbetsområdet består av följande delkapitel:

2.1 Siffror och tal

2.2 Räkna med 10, 100 och 1000.

2.3 Addition och subtraktion

2.4 Multiplikation och division

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.6 Prioriteringsregler

2.8 Avrundning

2.9 Överslagsräkning

Nedan ser du lektionsplanen för arbetsområdet.

Preliminär lektionsplan

Begrepp

Siffra, tal, positionssystem, hela tal, decimaltal, addition: term, summa, subtraktion: term, differens, multiplikation: faktor, produkt, division: täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregler, udda tal, jämna tal, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

Material

Vi jobbar i matematikboken Prio 7. Delkapitlens respektive sidor finns i beskrivet i början av boken. 

Läxor

Du skall för varje delkapitel göra två av delkapitlets tre nivåer, dvs. nivå 1-2 eller nivå 2-3. Om du jobbar fokuserat under lektionstid bör du hinna med detta på skoltid. Om du inte hinner med detta har du läxa att göra klart hemma eller på läxhjälpen.

Matriser

Ma
7E Matematikboken Prio 7, Kap.2: Tal

Inte än
E
C
A
Begrepp
Metod
Problemlösning
Resonemang
Kommunikation