👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete på Gul Larv Ht-21

Skapad 2021-08-16 11:11 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Arbetet med värdegrunden handlar om att utveckla ett förhållningssätt. Förhållningssättet ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar och genomsyra den pedagogiska vardagen såväl i undervisningen som i alla formella och informella möten och aktiviteter. Med fokus på barnens bästa kommer vi att beskriva vad vi pedagoger har för förhållningssätt och hur våra olika miljöer formas för att intressera barnen.

Innehåll

 

Värdegrundsarbetet på Gul Larv 

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna,
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället,
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Varför? 

Försöka skapa goda förutsättningar för att främja arbetet med normer och värden samt delaktighet och inflytande i barngruppen. Vi vill att barnen skall lära sig att alla är olika men lika bra oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att alla barn är värdefulla. Kunna samarbeta, vara delaktiga, känna trygghet och vara hjälpsamma mot varandra. Att alla har rätt att uttrycka sina känslor och åsikter, samt möta och lösa konflikter. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process under hela utbildningstiden inte bara vid specifika undervisningstillfällen. Pedagogernas förhållningssätt och förskolans olika miljöer är det som blir undervisningen i detta arbete, där eget val av aktivitet och olika lekar som till exempel rollekar tar stor plats i förskolans utbildning. Vi kompletterar detta arbete med extra insatser som olika temadagar, till exempel Fn-dagen, Dibbers hjärtedag/aktivitetsdag/forskardag,  Alla hjärtans dag och Rocka sockorna med flera. Vi kommer även använda oss av kompisböckerna både de vanliga och barnkonventionens, där Kanin och Igelkott är huvudfigurer. Vår "Plan mot diskriminering och kränkande behandling ligger även till grund för vårt värdegrundsarbete.

 

Pedagogernas förhållningssätt på Gul Larv under en exempeldag

En pedagog möter upp barnet/familjen vid ytterdörren (onsdagar utomhus) för att kunna ta emot barnet och få eventuell information från vårdnadshavaren. Pedagogen går därefter in tillsammans med barnet till stora lekrummet där barnet hälsas välkommet av övriga pedagoger så barnet får känna sig sedd. Barnen leker efter eget val med närvarande pedagoger i rummet tills det blir dags för samling. Barn och pedagoger plockar undan i rummet och samlas därefter på samlingsmattan som är formad så att man sitter och kan se alla som är där. En pedagog håller i samlingen där vi går igenom årstid, månad, dag och väder, vädret pratar vi om för barnen ska bli införstådda vilka kläder man kan behöva ha på sig när man ska gå ut. Vi går även igenom hur dagen kommer se ut med hjälp av bildstöd (olika bilder för dagens händelser). Under denna samlingsstund är barnen delaktiga med att svara och berätta vad som sker och ska hända. Vi sjunger lite och äter frukt. 

    De barn som ej har blöja går på toaletten/pottan med en pedagog övriga barn och pedagoger går ut till klädhallarna. Där barnen får tid och möjlighet att träna klä på sig själva samt hjälpa sina kompisar. Sen går vi ut på gården, pedagogerna är närvarande, ibland som medforskare eller deltagare i en lek, ibland som observatör allt beroende på vad som händer ute på gården. En del barn vill att man är med och leker, andra barn vill sitta i famnen en stund.  

    När vi kommer in igen är det avklädning med hjälpande händer från oss till dem som behöver. Vi går in i mindre grupper för att övergången ska bli så lugn som möjligt och barnen får den tid som behövs. Toalett/pottbesök och blöjbyten och tvätta händerna med den mindre gruppen som därefter samlas på mattan och i väntan på att alla barn kommit in så sjunger vi, gör fingerramsor eller någon sånglek. Den sista pedagogen hämtar maten under tiden ofta tillsammans med en-två barn. Måltiden presenteras och intas. Barnen får hjälp efter behov en del skär sin egen mat och använder kniv och gaffel andra barn får hjälp av oss och använder sked eller fingrar. Måltiden serveras med alla tillbehör men barnen avgör själva vad dem vill äta eller smaka på. 

    Efter maten tvättar barnen själva eller med hjälp av oss händer och mun. De som skall sova går in på vilan med en till två pedagoger allt beroende på vilka behov som föreligger. Tredje pedagogen plockar undan efter lunchen och barnen som inte skall sova vistas i ett av rummen och leker. Därefter läser vi en eller fler böcker eller använder White borden till magnetsagor, rim- och eller räkneramsor. Vi pedagoger går på rast omväxlande och barnen gör egna val av aktivitet i två av rummen under tiden. De sovande barnen börjar vakna eller väcks. När alla kommit upp och fått nya blöjor äter vi mellanmål. Beroende på årstid och väder går vi antingen ut på gården igen eller stannar kvar inne och då är vi stora lekrummet där pedagogerna har bra översikt och medlekarmöjligheter eftersom en pedagog går hem kl. 15.00. När klockan är 16.00 kommer de äldre barnen över till Larvens gård vid utomhusvistelse. Om vi är kvar inne så slår Grön och Gul larv ihop sig allt för bästa personaltäckning för att möta upp vårdnadshavare och lämna över barn. För att ha rätt information till vårdnadshavarna om delar av barnens dag finns en mat-/sov-/toalett-lista.

Vårt mål som pedagoger är att vara lyssnande, närvarande och delaktiga i barnens utbildning för att uppmuntra, utforska och utmana. 

 

Undervisningsmiljöerna på Gul Larv, stora lekrummet

Interaktioner

Vilka samspel är möjliga? Hur kan barnen relatera till varandra i rummet? Hur kan barnen samspela med pedagogen i rummet?

I detta rum finns fler olika områden som ger möjlighet till samspel men även enskild lek. Barnen kan se varandra i hela rummet och lockas till delaktighet av varandra och deras lek. Vi pedagoger är utspridda i rummet, någon kan observera, en annan bli serverad mat eller leda någon lek/sång på samlingsmattan eller vara tillgänglig för eventuella blöjbyten eller en famn och komma och sitta i.

Aktiviteter

Vad är möjligt att göra i detta rum? Vilken typ av aktivitet är möjlig i detta rum? Vilka är omöjliga?

Olika rollekar, dans, konstruktion men det finns även plats för enskild lek och utforskande, samtal i olika form, med andra i leken men även kring bilder som finns på väggarna. Kan vara svårt springa omkring i detta rum.  

Verktyg

Vilka verktyg och föremål har barnen tillgång till i rummet?

 • hemvrå - där kan barnen laga mat, klä ut sig, ta hand dockan eller något mjukdjur tillsammans med andra barn eller i bredvidlek
 • bilar i olika storlekar som kan användas på bilbordet eller på golvet och lasta saker i eller bygga vägar med hjälp av klossarna
 • djur båda mjuka och små hårda som flyttas runt leks med i både rollekar och byggs hus till eller lastas i bilar
 • stora mattan där det ofta dansas eller byggs med stora klossar eller leks med bollar
 • klossar av olika slag
 • bollar

Kreativitet

Är rummet "färdigt" eller finns det utrymme för barnens innovationer i detta rum? Är det möjligt för barnen att förändra rummet i fråga om någon av de uppräknade aspekterna?

Barnen flyttar saker och ting i rummet från de olika områdena och skapar därmed nya aktiviteter.

 

Barnen har även tillgång till duplorummet där finns även ljusbord med utforskande material, samt mellanrummet där det bland annat finns balans material, pussel, papper, pennor, samt läshörna med böcker för olika åldrar. I skaparrummet som är till för de äldre barnen i gruppen finns pysselmaterial, saxar, klister olika papper, pärlor och plattor, med mera. Barnens miljöer förändras utifrån deras behov och intressen.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Dokumentation av barnens kommunikation och samspel vid lek, sätta upp på väggen tillsammans med bilder på olika känslouttryck. Barnen går dit, pekar och pratar om vad som hänt och görs. Barn reflekterar även via material som används på förskolan både det vardagliga samt det som specifikt har används till ett visst undervisningstillfälle. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barn födda 2018, 19 och 20.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Vi är tre pedagoger på avdelningen som alla tar ansvar för det som genomförs.  

 

_____________________________________________________________________