👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IGrandi:s Projektuppstart 2021-2022

Skapad 2021-08-16 11:14 i 123261 Förskolan Södermalms Montessoriförskola Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden Södermalms projektuppstart 2021-2022 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Vad kan växa i vår stad?". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande. Under hela projektet kommer vi pedagoger ha montessoripedagogiken som grund.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Vårdnadshavarna har fått en folder i handen  av oss pedagoger. Foldern finns även tillgänglig på skolplattformen.

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

  • Vi kommer att ta hand om projektmaterialet från familjerna på förberedd plats på förskolan, på en vägg i inre hallen. Vi behöver ha alla barnens bilder innan augusti månad är slut. 
  • Vi kommer att titta på bildmaterialet tillsammans med barngruppen på morgonsamlingarna. Vi kommer att samtala med barnen kring bilderna (Vi visar 1 bild/ dag och grupp.) En pedagog dokumenterar vad som sägs och den andra håller i samtalet och reflekterar tillsammans. Vad fäster barnen sig vid och vad är det de återkommer till dag efter dag?
  • Vi kommer att undersöka hur våra lärmiljöer ska se ut och vilket material vi behöver introducera.

 

 Hur går vi vidare?

 Efter samlingarna kommer två av pedagogerna att gå in i mindre grupper (6-8 barn) för att arbeta med fritt skapande…. Tex med lera, med färg och byggmaterial etc. En pedagog antecknar barnens tankar och funderingar under aktiviteten.

 Vi ska gå spaningsrundor med barnen för att se vad de är nyfikna på. Utefter barnens tankar gör vi pedagoger en mindmap gemensamt på vår planering.

Under september/oktober kommer vi att samla ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Vi kommer även att tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?

När detta är klart kommer vi pedagoger att göra en projektbeskrivning utifrån temat Hållbar framtid.

Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring?

Vi vill gärna ta del av vad era barn har för funderingar och tankar hemma kring projekttemat.