👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7

Skapad 2021-08-16 11:21 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Matematik
Tal

Innehåll

 

 

Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 2 sid 36-77

Begrepp sid 76

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Begreppstest Tal sid 68

Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar.
Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 2.1. Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2
kap 2.2 och 2.5 Uppgifter på Baslägret: 6-10, 21-25
fråga 3
kap 2.3 uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 4
kap 2.3 , 2.4 Uppgifter på Baslägret: 11-15, 16-20
fråga 5
kap 2.2, 2.5 Uppgifter på Baslägret: 6-10, 21-25
fråga 6
kap 2.5 Uppgifter på Baslägret: 21-25
fråga 7
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 26-30
fråga 8
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 26-30
fråga 9
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 31-35
fråga 10
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 31-35
fråga 11
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 31-35
fråga 12
kap 2.8 Uppgifter på Baslägret: 36-39
fråga 13
kap 2.8 Uppgifter på Baslägret: 36-39

Ma
Kapiteltest Tal sid 69

Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnen.
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 1 b
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 3
kap 2.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 4
kap 2.2 Uppgifter på Baslägret: 6-10
fråga 5
kap 2.3 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 6
kap 2.3 Uppgifter på Baslägret: 11-15
fråga 7
kap 2.4 Uppgifter på Baslägret: 16-20
fråga 8
kap 2.2, 2.5 Uppgifter på Baslägret: 1-5, 21-25
fråga 9
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 26-30
fråga 10 a
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 26-30
fråga 10 b
kap 2.6 Uppgifter på Baslägret: 26-30
fråga 11 a
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 31-35
fråga 11 b
kap 2.7 Uppgifter på Baslägret: 31-35
fråga 12 a
kap 2.8 Uppgifter på Baslägret: 36-39
fråga 12 b
kap 2.8 Uppgifter på Baslägret: 36-39
fråga 13 a
kap 2.9 Uppgifter på Baslägret: 40-44
fråga 13 b
kap 2.9 Uppgifter på Baslägret: 40-44