👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1 åk 8

Skapad 2021-08-16 11:35 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Matematik finns överallt. Du använder det dagligen och säkert många gånger utan att tänka på det.

Innehåll

Problemlösning, begrepp, metod, kommunikation och resonemang är de fem förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet matematik. Vi arbetar med läroboken "Matematik Y". Det finns en jättebra hemsida matematikxyz.com som man kan gå in och hitta saker som filmer, lärstrategier och arbetsblad mm. 

Planering sker främst efter boken, men vi kommer också arbeta med stenciler, problemlösning/kluringar, praktiska uppgifter utifrån EPA (ensam, par och alla).

Vi kommer att ha en diagnos i slutet av kapitlet och ett förberedande prov (test), så det är lätt för eleven att se vilka delar som de behöver träna extra på/fördjupa sig i. 

Vid kapitlets slut kommer kunskapsbedömning ske via skriftligt prov. Men bedömningsgrundade moment kommer även ske under arbetet med kapitlet.

 

Veckoplaneringen till kapitel 1 "Taluppfattning och tals användning":

Planering i matematik åk 8

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

- förklara de ord/begrepp som hör till kapitel 1 se s. 56 - 57

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråktal

- tal i potensform. grundpotensform för att uttrycka små och stora tal.

 

 

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxan lämnas in varje vecka. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet. Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.     Skriftliga prov

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Ramen Y.wmf

Y Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

 

Centralt innehåll

  • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

34

 

Fördiagnos

 
 

 

Uppstart kap 1

 
 

 

   

 35

 

1.1 Räkna med bråk

 

 

 

1.2 Addition och subtraktion av bråk

 

 

 

 

Läxa 1 

 36

 

1.3 Multiplikation av bråk

 

 

 

1.4 Division av bråk

 

 

 

 

Läxa 2 

 37

 

1.5 Potenser

 

 

 

1.6 Tiopotenser

 

 

 

 

Läxa 3

38

 

Blandade uppgifter

 

 

 

   

 

 

Diagnos kap 1

Läxa 4

39 

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

   

 

 

   

41 

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 8 ht -21

E
C
A
Problemlösning
-formulera och lösa problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Problemlösning
-värdera strategier och metoder
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
-använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
-beskriva matematiska begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
-analysera matematiska begrepp
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
-välja och använda metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
-samtala om och använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation
-argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.