👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens värld

Skapad 2021-08-16 11:57 i Smassens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål - se nedan

 

Var är vi?

Naturvetenskap

Under våren har vi introducerat barnen till ett tema om djur, och vi tänker fortsätta att arbeta med detta tema, samt ha det som ett övergripande tema när vi arbetar emot alla prioriterade mål. 

Normer och värden

Det som vi har sett nu i början på höstterminen är att det i barngruppen är många konflikter angående lekmaterial. Det är vår uppgift som förskola att ge barnen förutsättningar för att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter. 

Digital teknik

Den digitala teknik undervisningen behöver utvecklas, just nu erbjuds barnen att checka in sig själva på lärplatta eller med mobiltelefon, behöver laddas ned appar till barnen som är ålderanpassade, för att kunna skapa undervisning för våra yngsta. Vi använder oss av Polyglutt för att lyssna på sagor och böcker. 

 

Vart ska vi?

Normer och värden

Vi har gett barnen erfarenheter och möjligheter till att använda sig av en eller flera strategier för att kunna lösa konflikter om lekmaterial. Barnen har fått tillfällen att kunna förstå att alla barn han rätt till lekmaterialet på förskolan och att vi delar med oss av det till varandra. 

Naturvetenskap

Barnen har fått flertalet och upprepade möjligheter till att se hur djuren som finns i deras närhet ser ut, höra deras namn och läten, samt fått se var de bor, vad de äter och bajsar, dessutom fått se djurens spår och hur deras ungar ser ut. Vi har skapat tillfällen för barnen att utforska sin närmiljö med hela sin kropp.

Digital teknik

Den digitala tekniken ska vara en del av vår vardag.

 

Hur gör vi?

Normer och värden

Konflikter uppstår spontant i vardagen och därför är vårt förhållningssätt som pedagoger viktigt och att vi har en samsyn över hur vi kommer att lösa konflikter som har med diverse lekmaterial att göra. Vi kommer arbeta på ett sådant sätt att vi tillsammans med barnen löser konflikterna som uppstår, där vi föreslår, frågar barnen om eller visar olika strategier som leder till att konflikten löser sig. De strategier som vi kommer att föreslå och visa för barnen är att man kan alltid hämta en till av det lekmaterial som är tillgängligt. Finns det inte flera av just det lekmaterialet kommer vi att visa och föreslå att man får vänta på sin tur. Detta gör vi även för att barn har rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnad till, samt uttrycka sina egna åsikter med respekt för andra personers rättigheter.

Naturvetenskap

Vi har planerat att introducera barnen till ett djur i veckan vid samlingen, och i den introduktionen av djuret planerar vi att berätta om vad djuret äter, hur det låter, var det bor, hur bajset ser ut och hur deras spår ser ut, samt hur djuret ungar ser ut.

Vi planerar att använda oss av Polyglutt både på svenska och barnens modersmål för att läsa och lära oss om djur, samt att barnen själva ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att använda appen själva.

Vi planerar att läsa kompisböckerna och använda oss av djuren som ett inledande tema för att prata med barnen om hur man är bra kompisar och medmänniskor. 

Vi planerar att göra flera utflykter till den omgivande närmiljön och även vara mer i den skogsbelagda delen av gården när vi är ute.

Digital teknik

Vi använder oss av digital teknik i vår vardag och visar barnen hur man kan göra eftersom barn gör som vi gör. Vi utforskar den även tillsammans med barnen så de får möjlighet att kunna testa sina strategier och teorier.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18