👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min kasse

Skapad 2021-08-16 14:33 i Wigulfskolan Norrtälje
Utifrån en beskrivning hur man syr en kasse ska du arbeta på ett självständigt sätt. Du ska även tillverka en schablon och göra ett tryck med textilfärg eller en applikation på din kasse så att den blir unik. Du får även bestämma formen på din kasse.
Grundskola 7 Slöjd
Tillverka en personlig kasse! Tänk efter vad den ska användas till när du bestämmer storlek och hur den ska dekoreras för att visa vem du är. Utifrån en beskrivning hur man syr en kasse ska du försöka arbeta på ett självständigt sätt. Du får välja mellan att tillverka en schablon och göra ett tryck med textilfärg eller en applikation på din kasse så att den blir unik. Du kan använda båda teknikerna eller fler om du vill lära mer.

Innehåll

Årskurs och tidsperiod 

Årskurs 7 VT-2022 ca 12 lektioner 

Lärandemål - vad ska vi lära oss? 

Träna på att utveckla idéer. Träna på att pröva dig fram och lösa problem. Träna på att ge omdömen. Du ska reflektera över din slöjdprocess genom att dokumentera ditt arbete. Få ökad kunskap om och träna på att använda slöjd-specifika begrepp.  

Arbetsformer och planering 

Planering:  

 1. Genomgång av arbetsområde och kunskapskrav. Se PowerPoint ”Min kasse".

 2. Göra ett kollage som lämnas in i processrapporten i OneNote. 

 3. Genomgång av applikationsteknik och tryckteknik. Prova båda teknikerna på en provlapp.

 4. Göra en detaljerad skiss av din kasse. Se exempel i PowerPoint.

 5. Ge och få kamratrespons på kollage och skiss. Förbättra skissen om det behövs.   

 6. Tillverka en pappersmall (= mönster) av din kasse efter måtten i din skiss.  

        Arbete med att tillverka kassen, enligt arbetsbeskrivning. Du har även hjälp av filmklipp som finns i OneNote.

       Dokumentera ditt arbete under arbetets gång, skriv och fota i processrapporten  i OneNote efter/under varje lektion.     

              

Examinerande uppgifter 

 • Göra ett kollage med bilder som du sedan väljer något av till din kasse. 

 • Göra en detaljerad skiss av din kasse.  

 • Tillverka och redovisa en kasse som är personlig.  

 • Ge omdöme om din arbetsprocess med hjälp av slöjd-specifika begrepp i din processrapport i OneNote.

 • Skriftlig utvärdering med inlämning i Unikum.  

 

Kunskapskrav  

Jag kommer att bedöma din förmåga att 

 

Kunskapskrav E 

Kunskapskrav C 

Kunskapskrav A 

i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material 

 

Du väljer en idé som ser ut som de som har presenterats eller gör lika som någon annan. 

Du väljer en idé utifrån något som har presenterats och utvecklar idén vidare.  

Du väljer en idé som du har utvecklat själv och söker själv upp kompletterande inspirationsmaterial eller källor.  

formge och framställa ett slöjdföremål 

 

Du utgår från uppgiften med få detaljer och tekniker som gör den personlig.  

 

Du arbetar steg för steg med hjälp av lärare eller kamrat. Du försöker följa instruktioner. 

 

 

Du utgår från uppgiften med flera detaljer och tekniker som gör den personlig. 

Du följer instruktioner och tar ofta reda på nästa steg på egen hand. 

Du utgår från uppgiften med många detaljer och kombinerar flera tekniker som gör den personlig.   

Du följer instruktioner och letar upp olika alternativ på hur du kan gå till väga.  

Ge omdömen om arbetsprocessen med hjälp av slöjd-specifika begrepp. 

Du beskriver någonting om hur arbetet har gått.  

Du använder enkla påståenden om ditt arbete.  

Du använder få slöjdbegrepp.  

Du beskriver hur arbetet har gått.  

Du utvecklar dina påståenden genom att motivera dem.  

Du använder fler relevanta slöjdbegrepp.  

Du beskriver noggrant hur arbetet har gått.  

Du utvecklar dina påståenden genom att motivera och underbygga dem.  

Du använder många relevanta slöjdbegrepp.  

under arbetsprocessen bidra till att arbetet leder framåt 

Du deltar i diskussionen om ditt slöjdarbete och bidrar med någon egen tanke. 

Under arbetets gång föreslår du olika sätt eller åtgärder som diskuteras tillsammans med läraren. 

Under arbetets gång föreslår du lämpliga sätt eller åtgärder som har förutsättningar att fungera. 

 

Uppgifter

 • Kunskapstest - Min kasse - med svar

 • Kunskapstest - Min kasse

 • Hemstudieuppgift Textilslöjd: Gör klart kollage och skiss till din personliga kasse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7 (Arbetsområde: Sy en tygkasse)

Lägre nivå
Högre nivå
1. Formge/designa
Eleven kan formge/designa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. T. ex hitta på hur ett tyg ska mönstras.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
2. Slöjdföremål
Eleven kan framställa/göra slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt, utifrån instruktioner och egna initiativ.
3. Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
4. Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
5. Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ/arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
6. Analysera och värdera
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge utvecklade omdömen, med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen, med god användning av slöjdspecifika begrepp.