👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Muntligt berättande

Skapad 2021-08-16 15:17 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Teknik Svenska som andraspråk Svenska
Syftet med undervisningen är att söka information från anvisade källor samt kunna presentera fakta så att innehållet klart framgår.

Innehåll

Mina mål:

Jag kan söka information och fakta i olika tidningar och på Internet.

Jag kan berätta om mina artiklar när jag är Veckans reporter så att innehållet klart framgår.

Jag kan ge och ta instruktioner om hur veckans reporter gör och utföra mitt uppdrag.

Jag kan skapa en egen presentation om valfritt ämne på datorn.

Jag kan redovisa min egen GOTW.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO SvA
Utvärdering - Veckans reporter

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmågan
 • Sv   3
Jag kan inte söka information från olika tidningar och behöver träna mer.
Jag kan söka information från någon tidning.
Jag kan söka information från flera olika tidningar och öka min källkritiska förmåga genom att jämföra innehållet.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan inte berätta om mina artiklar och behöver träna mer.
Jag kan berätta om mina artiklar på ett enkelt sätt.
Jag kan berätta om mina artiklar, svara på lyssnarnas frågor och är väl påläst om innehållet.
Kommunikativ förmåga
 • Sv   3
Jag kan inte ge och ta instruktioner och behöver träna mer.
Jag kan ge och ta fåordiga muntliga och skriftliga instruktioner.
Jag kan ge och ta muntliga och skriftliga instruktioner.