👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1

Skapad 2021-08-17 08:04 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Svenska
Helårsplanering för Svenska 1

Innehåll

Varför ska vi läsa kursen?

Kursen syftar till att bredda din allmänbildning och fördjupa din analytiska förmåga. Vidare har kursen som mål att utveckla dina skriftliga och muntliga förmågor. Dessutom ska undervisningen leda till nya tankesätt och öppna upp för nya perspektiv. 

Vad ska vi göra i kursen?

Nedan presenteras en översikt av det vi kommer att göra i kursen. Översikten ger en fingervisning om kursinnehållets ordning, men saker och ting kan förstås komma att ändras. Parallellt med de olika momenten löper läsning av skönlitterära verk i syftet att öka vårt allmänna ordförråd. 

 1. Introduktion och allmän språkriktighet
 2. Textproduktion: reportage
 3. Litteraturhistoria: antiken
 4. Textproduktion: referat
 5. Muntlig framställning: informerande tal
 6. Dialekter och sociolekter
 7. Textproduktion: argumenterande text
 8. Nationellt prov: läsförståelse, skriftlig framställning och muntligt anförande

Hur och när examineras vi?

Examinationerna kommer att vara varierade. Jag strävar efter att återanvända examinationsformer för att ni ska få testa kunskapskraven flertalet gånger. Exempelvis kan det informerande talet komma att användas som examinationsform till avsnittet gällande dialekter och sociolekter. På samma sätt slås kanske den argumenterande texten samman med ventileringen av ett skönlitterärt verk. Ni kommer i god tid att veta när och hur ni ska examineras samt vad som kommer att förväntas av er under tillfället. 

 

Uppgifter

 • Bedömning: Debattinlägg om multietniskt ungdomsspråk

 • Bedömning: muntligt anförande om lästa deckare

 • Bedömning: referatprov

 • Bedömning: Varför är deckare så populära? (inlägg)

 • Bedömning: Antiken

 • Bedömning: Reportage