👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Socialt samspel ht 2021 dbv Ingela Dijnér

Skapad 2021-08-17 11:44 i Familjedaghem Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Socialt samspel ht 2021 Familjedaghem Ingela Dijnér

Innehåll

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

* öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

* förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

* respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

Läsa och samtala om kompisböcker och andra böcker med tema barns/vuxnas sociala samspel samt återkoppla till veckans Kompishäfte och gemensamma samlingar i skogen.

Skapa trygghet genom att erbjuda barnen goda rutiner, gemensamma och tydliga förhållningsregler som vi tillsammans kommer fram till.

Samlingar med fokus på känslor; rätten att få visa känslor, känna igen och uppmärksamma egna och andras känslor.  

Få barnen delaktiga i verksamheten, ge dem inflytande, ta tillvara deras intressen, tankar och idéer som ligger till grund för planeringen; gemensamma aktiviteter och skapande verksamhet. 

Jag utgår från barnens perspektiv, ställer produktiva frågor; en fråga i taget, reflekterar tillsammans med barnen, följer ett barn i taget, praktiserar relationel pedagogik och lågaffektivt bemötande. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18