👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text årskurs 5 - HT 2021

Skapad 2021-08-17 13:08 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med argumenterande texter. Du kommer att lära dig hur argumenterande texter är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen insändare, samt hålla ett tal med insändaren som grund.

Innehåll

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
 • lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd. (steg 1)
 • lära sig använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter. (steg 2)
 • visa att de har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag. (steg 3)
 • självständigt skriva en egen insändare.(steg 4)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna göra en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
 • kunna göra en text där åsikter och argument gör budskapet tydligt.  
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Argumenterande text

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Eleven når inte kunskapskraven.
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
.Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras
STRUKTUR
Eleven når inte kunskapskraven.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Inledning
Eleven når inte kunskapskraven.
Skriver en inledning med en personlig åsikt, ”jag tycker …”
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten,
Argument
Eleven når inte kunskapskraven.
Har få eller inga argument för sin åsikt.
Ger enkla argument med logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Avslutning
Eleven når inte kunskapskraven.
Presenterar en kort avslutning eller sammanfattning.
Presenterar en avslutning eller sammanfattning
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen. Sammanfattar med en uppmaning.