👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 2021 Emelie Dansk och Alexandra Sjölinder

Skapad 2021-08-17 13:44 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Rymden
Grundskola 2 Engelska Svenska Teknik Bild Musik Matematik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under de kommande veckorna kommer vi arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och vår galax..

Innehåll

Syfte

Syftet med temaområdet är att utveckla vår kunskap om rymden och universum. Vi kommer lära oss om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss genom att det blir dag och natt samt att vi får olika årstider. Vi kommer också undersöka och lära oss mer om vår egen och de andra planeterna i vårt solsystem samt titta lite på olika stjärnbilder.

 

Kunskaper och förmågor.

Detta vill vi att du ska känna till efter arbetsområdet. 

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • Månens olika faser
 • Hur det blir dag och natt samt olika årstider
 • Känna till planeterna i vårt solsystem 
 • Namnge någon stjärnbild 
 • Namnge årets månader i ordningsföljd

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • läsa och skriva faktatexter om månen och planeterna 
 • titta på filmer och serier om rymden
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 
 • Skapa och rita/måla en planet-låda.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • delta aktivt på lektionerna
 • ställa frågor och bidra till diskussionerna
 • kunna skriva svar från en faktatext

 

Vi avslutar detta område med ett test vecka 41.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3