👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi2 v. 33 - 39 (NA20)

Skapad 2021-08-18 09:56 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Biologi
-

Innehåll

Vecka

Onsdag (A-vecka)
09.00 - 10.00 (60 min) Labgrupp 1
10.25 - 11.25 (60 min) Labgrupp 2
Natursal

Onsdag (B-vecka)
08.55 - 10.15 (80 min)
Natursal

Fredag
14.40 - 15.30 (50 min)
Natursal

33

TID: 10.45 - 11.45

Introduktion till Biologi 2

Genomgång:

 • Kursplan
 • Aktivitet
 • Planering
 • Läromedel

--

Introduktion till cellbiologi
s. 8-12, 19 

 • Uralstring motbevisas
 • Cellers gemensamma egenskaper
 • Eukaryota & Prokaryota celler

Uppg: Endosymbiontteorin & Virus

34

--

Cellers byggstenar
s. 15 - 18

 • Makromolekyler
 • Kolhydrater - Polysackarider

Filmklipp:

Uppg: 

Cellers byggstenar
s. 15 - 18

 • Lipider

Filmklipp:

Uppg:

 

 

 

Vecka

Onsdag
13.30 - 14.20 (50 min)
Fysiklabb

Onsdag
10.00 - 11.00 (60 min) Labgrupp 1
11.50 - 12.50 (60 min) Labgrupp 2
Biologisal

Torsdag
08.30 - 09.10 (40 min)
Biologisal

Torsdag
08.30 - 09.40 (70 min)
Fysiksal

Fredag
14.40 - 15.30 (50 min)
Natursal

35

--

(Utvecklingssamtal)

--

Cellers byggstenar
s. 15 - 18

 • Protein
 • Nukleinsyror

Filmklipp:

Uppg:

--

--

(Matematik istället)

36

--

--

(Studiedag)

--

Transport över membran

s.  27 - 32

 • Cellmembranet
 • Diffusion
 • Osmos

Uppgift:

1. Läs slide 1 - 6 i Transport över membran (PPT)
2. Se filmen Diffusion
3. Läs slide 7 - 10 i Transport över membran (PPT)
4. Se filmen Osmos
5. Läs slide 11 - 12 i Transport över membran (PPT)

Extra lektion:
12.20 - 13.20

Transport över membran

s.  27 - 32

 • Cellmembranet
 • Diffusion
 • Osmos
 • Aktiv transport
 • Endocytos
 • Exocytos

Uppg:

37

Cellens delar

s.  10 - 11, 33 - 38

 • Cellkärna
 • Endoplasmatiska nätverket
 • Golgiapparaten
 • Lysosom
 • Peroxisom

Uppg:

--

Cellens delar

s.  10 - 11, 33 - 38

 • Mitokondrie 
 • Cellskelett (Mikrotubuli, intermediära trådar, aktintrådar)
 • Vakuol
 • Kloroplast

Uppg:

 • I boken: 6 (s. 41)
 • Cellstrukturer och funktion - Facit
 • Instuderingsfrågor: Cellens delar - Facit 3, 7, 11 - 13, 17 - 20

--

Inbjudan till Google Classroom

Cellers Samverkan

s. 39 - 41

 • Täta kopplingar
 • Desmosomer
 • Öppna kopplingar

Bildexempel

 

Uppg: 

38

--

Lab: Transport över membran

--

Den eukaryota cellens arbetssätt

s. 19 - 23

 • Ämnesomsättning
 • Energiomvandling
 • ATP
 • Enzymer

Uppg:

Den eukaryota cellens arbetssätt

s. 23 - 26

 • Cellandningen

Uppg:

39

Den eukaryota cellens arbetssätt

s. 23 - 26

 • Cellandningen

Uppg:

--

Repetition inför prov

--

Prov 1

När: 13.30 - 15.30
Var: Aulan
Medtag: Penna & Sudd

 

Se Nästa Planering    

Uppgifter

 • Labrapport: Transport över membran

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
  Bio  -
 • Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
  Bio  -
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
  Bio  -