👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVHNT04S: Tävlingsteknik

Skapad 2021-08-18 10:07 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
I denna kurs ska ni få prova på tävling. Ni kommer träna kreativt och tekniskt för att slutligen skapa en look som resulterar i ert slutgiltiga tävlingsbidrag.

Innehåll

I denna kurs kommer ni bl.a. använda er av samtliga tekniker som ni fått lära er inom såväl Hår- som Makeup utefter vald inriktning. Vi arbetar med färdighetsträning där vikten är att finslipa teknik, precision och helheten i en skapandeprocess från ide´ till färdigt resultat. Ni kommer träna kreativt och tekniskt med att skapa gruppens gemensamma docka, samt att ni slutligen ska skapa en look som resulterar i ert slutgiltiga tävlingsbidrag.

 

Tidsplanering för individuellt val Tävling

(med reservation av ändringar)

 

v.34 Intro och genomgång av kursen

 

v.35 Fakta om tävlingar, inspiration, val av tema. Planering av gemensamma dockan.

 

v.36-37 Gemensamt arbete i grupp med den gemensamma dockan mm

 

v.38-v.42 Teknikträning av det individuella tävlingsbidraget

 

v.43 Redovisning/ Tävling om Gruppide´/ Gemensamma dockan

 

v.44 LOV

 

v.45 Resurspass/ teknikträning

 

v.46 Studiedag

 

v.47 Individuella Tävlingen och Bedömning gr 1

 

v.48 Individuella Tävlingen och Bedömning gr 2

 

v.49 Inlämning av skriftliga delar

 

v.50 Betygsnack/ Resurspass

 

v.51 Resurspass/ kursutvärdering/ Städ

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att genomföra arbetet inom valt specialiseringsområde. I samband med det behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och planering av tidsåtgång.
  Hav  -
 • Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas miljöaspekter.
  Hav  -
 • Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och utveckling av idéer.
  Hav  -
 • Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för resultatet.
  Hav  -
 • Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.
  Hav  -
 • Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt samt hur man använder eventuell skyddsutrustning.
  Hav  -
 • Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.
  Hav  -

Matriser

Hav
HAVHNT04S: Tävlingsteknik

E
Enkel
C
Utförlig/ med viss säkerhet
A
Avancerad & Nyanserad/ med säkerhet
Kursmål 1 :
Planering & Teknikutförande till tävlingsmoment 1
Planering: Du har en enkel planering av vad du ska göra. Håller en viss ordning men lite rörigt. Teknik: Du har med handledning på ett enkelt sätt anpassat dina tävlingsmoment efter modell samt visat en viss säkerhet på enkla tekniker. Du visar en viss förståelse om tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar en viss säkerhet i ditt arbete samt använder verktyg, maskiner och material med viss säkerhet.
Planering: Du har en god planering av de flesta moment. Håller en god ordning och hygien på arbetsplatsen. Teknik: Du visar med viss säkerhet ett sätt att anpassat dina tävlingsmoment efter modell. Du visar på ett utförligt sätt goda tekniker. Du visar god förståelse om tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar på ett utförligt sätt ditt arbete samt använder verktyg, maskiner och material med god förståelse.
Planering: Du har mycket god planering, du vet vad du ska göra och hur. Håller en perfekt ordning och hygien på arbetsplatsen. Teknik: Du har på ett säkert sätt anpassat tävlingsmoment efter modell samt håller en avancerad och nyanserad tekniknivå som fungerar perfekt till ändamålet. Du visar med god säkerhet förståelse för tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar säkerhet i ditt arbete. Du visar med säkerhet användning av verktyg, maskiner och material utefter modellens förutsättningar.
Kursmål 1:
Planering & Teknikutförande till tävlingsmoment 2
Planering: Du har en enkel planering av vad du ska göra. Håller en viss ordning men lite rörigt. Teknik: Du har med handledning på ett enkelt sätt anpassat dina tävlingsmoment efter modell samt visat en viss säkerhet på enkla tekniker. Du visar en viss förståelse om tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar en viss säkerhet i ditt arbete samt använder verktyg, maskiner och material med viss säkerhet.
Planering: Du har en god planering av de flesta moment. Håller en god ordning och hygien på arbetsplatsen. Teknik: Du visar med viss säkerhet ett sätt att anpassat dina tävlingsmoment efter modell. Du visar på ett utförligt sätt goda tekniker. Du visar god förståelse om tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar på ett utförligt sätt ditt arbete samt använder verktyg, maskiner och material med god förståelse.
Planering: Du har mycket god planering, du vet vad du ska göra och hur. Håller en perfekt ordning och hygien på arbetsplatsen. Teknik: Du har på ett säkert sätt anpassat tävlingsmoment efter modell samt håller en avancerad och nyanserad tekniknivå som fungerar perfekt till ändamålet. Du visar med god säkerhet förståelse för tävlingstekniker. Materialval: Du uppvisar säkerhet i ditt arbete. Du visar med säkerhet användning av verktyg, maskiner och material utefter modellens förutsättningar.
Kursmål: 2
Tid & Materialåtgång:
Du har en enkel koll på materialåtgång samt din planering och har därför bara viss koll på din tidsplanering samt att hålla tiden.
Tiden är rimligt anpassad efter din planering men du kanske drar över något eller är lite för snabb och därför borde nyttja tiden till förbättring. Du har god koll på materialåtgång.
Du är väl förberedd och vet precis hur du ska lägga upp ditt arbete. Du håller din tidsram perfekt genom att arbeta metodiskt och följa din planering. Du har mycket god koll på materialåtgång.
Kursmål: 3
Skiss och teknisk beskrivning
Du visar enkla skisser och tekniska beskrivningar, samt ger enkla förslag på alternativa lösningar.
Du visar genomarbetade skisser och tekniska beskrivningar, samt ger välgrundade förlag på alternativa lösningar.
Du visar genomarbetade och skisser och tekniska beskrivningar, samt ger nyanserade förslag på alternativa lösningar.
Kursmål: 4
Färg & Formlära
Du visar på ett enkelt sätt förståelse för färg och form samt estetisk kvalité.
Du visar med viss säkerhet förståelse för färg och form samt estetisk kvalité.
Du visar med säkerhet förståelse för färg och form samt estetisk kvalité.
Kursmål: 5
Fackspråk
I beskrivningar använder du med viss säkerhet relevanta facktermer.
I beskrivningar använder du med viss säkerhet relevant fackspråk.
I beskrivningar använder du med säkerhet relevant fackspråk.
Kursmål: 6
Utvärdering & Analys
Du beskriver översiktligt din arbetsprocess och resultat samt värderarar dessa med enkla omdömen.
Du beskriver utförligt din arbetsprocess och resultat samt värderarar dessa med nyanserade omdömen.
Du beskriver utförligt din arbetsprocess och resultat samt värderarar dessa med väl grundande och nyanserade omdömen.
Kursmål: 7
Digitala tekniker
I samråd med handledare använder du dig av digitala tekniker
Efter samråd med handledare använder du dig av digitala tekniker
Efter samråd med handledare använder du dig av digitala tekniker
Kursmål: 8
Skötsel av material, verktyg och maskiner
Du påvisar på ett enkelt sätt att du hanterarar och vårdar material, verktyg och maskiner på ett riktigt och säkert sätt.
Du påvisar på ett utförligt och gott sätt att du hanterarar och vårdar material, verktyg och maskiner på ett riktigt och säkert sätt.
Du påvisar på ett utförligt och mycket gott sätt att du hanterarar och vårdar material, verktyg och maskiner på ett riktigt och säkert sätt.
Kursmål: 9
Ergonomi
Du påvisar på ett enkelt sätt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder relevant skyddsutrustning.
Du påvisar på ett utförligt och gott sätt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder relevant skyddsutrustning.
Du påvisar på ett utförligt och mycket gott sätt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder relevant skyddsutrustning.