👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid & yoga XX

Skapad 2021-08-18 13:34 i Förskolan Gersnäs Katrineholm
Förskola

Innehåll

Syfte/ mål

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla olika uttrycksätt, koordination och balans samt tillföra barnen förståelse för balansen mellan aktivitet och vila. Vi vill utveckla barnens förståelse för sin egen påverkan på naturen samt naturens samband/ kretslopp.   

Vi vill att barnen ska känna delaktighet och vara medskapande i projektet ”hållbar framtid”. Vi vill utgå mer ifrån barnens dokumentation och reflektioner för att driva projektet framåt.  

Vi vill sammanlänka kropp, natur och skapande för att öka förståelsen för sambanden emellan.

Nyfikenhetsfrågor:

 • Utökas barnens språk med nya begrepp?
 • Väcker vi barnens nyfikenhet och lust att lära kring naturens samband och kretslopp? 
 • Ser en progression i barnens rörelsemönster och hur omsätter barnen detta i leken?
 • Bidrar vi till en utveckling inom skapandet med nya uttrycksformer? 
 • Utmanar vi barnen till att delta mer aktivt och reflektera utifrån sina egna lärprocesser?

Hur?

Vi erbjuder barnen möjlighet att testa på yoga och rörelsesagor, vi besöker skogen och närområdet, vi odlar egna växter & grönsaker och skapar med olika tekniker utifrån naturen. Vi ger barnen möjlighet att själva dokumentera via foto, teckning, målning mm. Vi reflekterar tillsammans med barnen i samband med undervisning och tittar tillsammans tillbaka på dokumentationen.    

Undervisningen sker både planerat och spontant löpande under dagen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18