👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT22 åk 9 FilmProjekt

Skapad 2021-08-18 13:56 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 9 Bild
Under höstterminen kommer vi arbeta med film. Vad är skillnaden på reklam och propaganda? Vad finns det för rättigheter/skyldigheter, etik, värderingar när det gäller skapande och användande av film?

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med film som övergripande tema. 

 

Upplägg

Vi börjar med att upprepa bildutsnitt och hur man skapar spänning genom att kombinera dessa.

Du kommer att få skapa en egen kort  reklam film .

 

Vi går vidare och studerar propaganda. 

Vad finns det för olika sorters propaganda. Vilka tekniker används för att propagera?

Du gör en individuell filmanalys av ett partis valfilm. 

 

Du gör sedan en filmanalys på en valfilm.

Efter det ska du tillsammans med en grupp skapa er egna propagandafilm.

Redovisning sker v 50.

 

Du kommer att lära dig:

- Vad du ska tänka på när du spelar in film.

- Hur du spelar in.

- Hur du klipper ihop en film.

- Hur du analyserar en film.

- Vilka tekniker som används i propaganda.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
  Bl
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och
  Bl
 • förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
  Bl  E 9
 • Eleven för enkla resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.
  Bl  E 9
 • Eleven framställer olika typer av bilder med genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Eleven utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett fungerande tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.
  Bl  C 9
 • Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Eleven utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang om innehåll, uttryck och funktioner i egna och andras bilder.
  Bl  A 9