👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här bor vi! HT 21

Skapad 2021-08-18 16:25 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Var bor vi egentligen? Under några veckor ska du få lära dig mer om Bjärehalvön. Du kommer att få lära dig

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på dina lärare som berättar om din hembygd.
Fundera själv över hur det ser ut där du bor.
Titta på kartor och lära dig saker från dem.
Lyssna på sagor och sägner om vår hembygd.
Besöka kända platser i Båstad. 
Undersöka naturen för att leta tecken på att människor bott här under lång tid. 

Mål och bedömning

 

När vi är klara med detta ska du kunna:

Berätta om något Båstad är känt för.

Berätta  vad det är som påverkar var människor bor.

Berätta om hur vi kan se spår i naturen som visar att människor har levt här förr.

Titta på en karta och berätta om vilken natur som finns i området. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Här bor vi! HT 21

På väg att lära mig
Godtagbara kunskaper
Min hembygd
Jag kan berätta om något som Båstad kommun är känt för.
Naturens och miljöns påverkan
Berätta vad det är som påverkar var människor bor.
Undersöka närmiljön
Berätta om hur vi kan se spår i naturen som visar att människor har levt här förr.
Karta
Titta på en karta och berätta om vilken natur som finns i området som kartan överblickar.