👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan, Språklära

Skapad 2021-08-19 07:13 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med språkliga regler och grammatik. Du får lära dig stavningsregler, meningsuppbyggnad, ordkunskap och ordklasser. Allt detta roliga för att ditt språk ska utvecklas och förbättras! Med grammatiken äger du språket. Med språket äger du världen!

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsår 2021/2022

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi arbetar framförallt med det internationella perspektivet då språket är vägen till ett globalt sammanhang.
 • Vi arbetar också med eget ansvarstagande för både arbete och lärande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Meningsbyggnad
 • Skiljetecken
 • Stavning
 • Ordkunskap
 • Ordklasser

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

   Formativ

 • Ditt arbete bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet. Jag tittar på din förmåga att använda dina kunskaper när du talar, läser och skriver.

   Summativ

 • Rättning och återkoppling på utvalda delar av språkläran. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi arbetar med boken Klara Svenskan, gemensamt och enskilt.
 • Vi tittar på Grammatikbolaget.
 • Vi diskuterar och arbetar i olika konstellationer med olika uppgifter.

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav Lgr 11, i slutet av åk 6

På väg mot nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
Skriva
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.