Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik År8 Kap 4 Samband.

Skapad 2012-04-02 13:59 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Mål.

När eleverna har arbetat med detta kapitel skall de kunna:

  • rita koordinatsystem
  • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem.
  • beskriva proportionellasamband med hjälp av diagram och formler.
  • beskriva andra linjära samband.
  • tolka olika typer av samband.
  • att räkna med olika slag av proportionella samband.

Matriser

Ma
Matematik år 8 Kap 4 Samband.

Bör förbättras
E
C
A
koordinatsystem
Är osäker på att rita koordinatsystem och ange punkter i ett koordinatsystem.
Kan rita koordinatsystem och ange punkter i ett koordinatsystem.
linjära /proportionella sambandsamband.
Är osäker på linjära samband och proportionalitet.
Vet vad linjära samband och proportionalitet är.
Kan förstå och använda sig av linjära samband och proportionalitet.
Visar stor säkerhet vid tolkning av linjära samband och proportionalitet genom att beskriva dessa med ord och formler.
tolka olika typer av samband.
Är osäker på hur man tolkar olika typer av samband
Kan tolka olika typer av samband.
Visar säkerhet vid tolkning av olika typer av samband.
Beräkna med hjälp av formler och samband .
Är osäker på att beräkna utifrån given formel/samband
Kan göra beräkningar utifrån given formel/samband
Visar säkerhet vid beräkningar utifrån given formel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: