👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 2: Källkritik & Textanalys (VO/BF)

Skapad 2021-08-19 14:37 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här momentet ska analyserar vi texter av olika slag med hjälp av lässtrategier. Vi kommer också behandla källkritik.

Innehåll

Examination

  • Enskild analys av P3 dokumentär

Material 

  • Föreläsning
  • Filmer
  • Häfte/Bok
  • Grupparbete/redovisning

Momentschema

 

v

måndag

tisdag

onsdag

v 33

 

Uppstart

Spökhistoria

Gruppdiskussioner

Uppstart - Grupparbete

v 34

Grupparbete

Grupparbete 

Grupparbete redovisningar

v 35

(Fotografering 10:30 BF20A: Isaj, Anab, Iles, Ilhan + 11:00 BF20B: Glorie, Ninos, Gabriella, Omar, Neda, Said)

Föreläsning Källkritik  & Textanalys

Tankekartor - etos, logos, patos

Arbete med “De osaliga kvinnorna på Löfstad slott”. + diskussionerArbete med “Barnmördarkorset”. 

v 36

Arbete med “Barnmördarkorset”. 

Läsa in sig på lässtrategierna

Enskilt arbete med P3 Dokumentär. 

v 37

Enskilt arbete med P3 Dokumentär. 

Enskilt arbete med P3 Dokumentär. 

Nytt moment