👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Svets och lödning rör

Skapad 2021-08-20 10:58 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola VVS – installation
Kursen Svets- och lödning rör handlar om sammanfogningstekniker

Innehåll

 

Period 1 V33-V35

I denna första del börjar vi med att lära oss om säkerhets vid svetsning och lödning.

Vi ska lära oss om svetsverket och dess förutsättningar.

Ställa in gastryck och kontrollera utrustningen

Tända och släcka lågan

 

Kunskapsdag torsdag 2/9

 

V35-V51

Svetsning i förekommande lägen.

Till jullovet bör större delen av frånsvetslägena vara klara 

 

Kunskapsdag fredag 24/9

(höstlov V44)

 

 

 

 

 

VT 2022

 

V2-V22

 

Kunskapsdag fredag 15/2

 

 

 

Uppgifter

 • Svetslägen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Faktorer som påverkar val av verktyg, maskiner, material och fästdon.
  Vek  -
 • Användning och vård av verktyg och maskiner för den aktuella arbetsuppgiften, ur hållbarhets-, säkerhets- och miljöaspekter.
  Vek  -
 • Säkerhetsaspekter på och begränsningar av vad som får göras utifrån olika behörighetskrav.
  Vek  -
 • Montering i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder för olika material och fästdon.
  Vek  -
 • Tolkning och tillämpning av montageritningar och materialbeteckningar för den aktuella arbetsuppgiften.
  Vek  -
 • Manualer och anvisningar från verktygstillverkare.
  Vek  -
 • Ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella arbetsuppgiften och hur verktygen kan underlätta arbetet.
  Vek  -
 • Kvalitetskontroll i form av belastningsprövning, egenkontroll och dokumentation av arbetet.
  Vek  -
 • Löd- och svetsdatablad som behandlar parametrar, till exempel val av munstycke för olika materialtjocklekar och lägen.
  Vvi  -
 • Kvalitetsnivåer och kompetenskrav inom svetsning och lödning.
  Vvi  -
 • Förbränningsprocessen, lågans reglering och temperaturzoner.
  Vvi  -
 • Sammanfogning med gassvetsning med teknikerna från- och motsvets i förekommande positioner i horisontellt och vertikalt läge i plattstål och horisontellt läge i tubrör.
  Vvi  -
 • Metoder för hård- och mjuklödning i förekommande positioner med rör som formvara.
  Vvi  -
 • Fogberedning samt håltagning, demontering och användning av skärutrustning.
  Vvi  -
 • Materiallära för stål och koppar och deras legeringar samt för tillsatsmaterial. Grundmaterial och tillsatsmaterial för svetsning och lödning.
  Vvi  -
 • Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning.
  Vvi  -
 • Täthetsprovning, kontroller och dokumentation vid svets- och lödarbeten.
  Vvi  -
 • Egenskaper hos och förvaring av behållare för bränngaser och syre.
  Vvi  -
 • Distribution av svetsgaser till arbetsplatser.
  Vvi  -
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet vid arbete med svetsning och lödning.
  Vvi  -
 • Brandsäkerhet för skydd mot brand och brandgasspridning samt lagar och föreskrifter om brandsäkerhet.
  Vvi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar. I planeringen väljer eleven med säkerhet metoder, material och utrustning samt motiverar sina val. Eleven utför arbetet med mycket gott handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven med säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
  Vvi  A
 • Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet metoder, material och utrustning. Eleven utför arbetet med gott handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven med viss säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
  Vvi  C
 • Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete utifrån ritningar och andra handlingar. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet material och utrustning. Eleven utför arbetet med visst handlag och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet metoder och tekniker för sammanfogning enligt lagar och andra bestämmelser. Dessutom använder eleven med viss säkerhet verktyg och maskiner samt följer föreskrifter och anvisningar för dem.
  Vvi  E
 • Eleven ger exempel på, och redogör utförligt och nyanserat utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material. Eleven utför efter samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning. Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller. Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda åtgärder.
  Vvi  A
 • Eleven ger exempel på, och redogör utförligt utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material. Eleven utför efter samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning. Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven efter samråd med handledare kontroller. Eleven värderar också med nyanserade omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda åtgärder.
  Vvi  C
 • Eleven ger exempel på, och redogör översiktligt utifrån dessa för, nya och beprövade produkter och material. Eleven utför i samråd med handledare reparationer, service och underhåll på maskiner och utrustning. Under arbetets gång och när arbetet är utfört gör eleven i samråd med handledare kontroller. Eleven värderar också med enkla omdömen om arbetet uppfyller fastställda kvalitetskrav. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda åtgärder.
  Vvi  E
 • Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
  Vvi  A
 • Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
  Vvi  C
 • Eleven använder skyddsutrustning, följer skyddsföreskrifter för sin egen och andras säkerhet samt arbetar ergonomiskt.
  Vvi  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vvi  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vvi  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vvi  E
 • Eleven väljer och använder efter samråd med handledare verktyg, maskiner, material och fästdon på adekvat sätt för olika arbetsuppgifter. I arbetet tar eleven hänsyn till nödvändiga säkerhetsaspekter.
  Vek  A
 • Eleven väljer och använder efter samråd med handledare verktyg, maskiner, material och fästdon på adekvat sätt för olika arbetsuppgifter. I arbetet tar eleven hänsyn till nödvändiga säkerhetsaspekter.
  Vek  C
 • Eleven väljer och använder i samråd med handledare verktyg, maskiner, material och fästdon på adekvat sätt för olika arbetsuppgifter. I arbetet tar eleven hänsyn till nödvändiga säkerhetsaspekter.
  Vek  E
 • Eleven utför efter samråd med handledare komplexa monteringsarbeten i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder med ett gott resultat. I arbetet tolkar eleven med säkerhet ritningar och materialbeteckningar. Vidare använder och följer eleven med säkerhet verktygens manualer samt utför arbetet ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
  Vek  A
 • Eleven utför efter samråd med handledare monteringsarbeten i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder med ett tillfredsställande resultat. I arbetet tolkar eleven med viss säkerhet ritningar och materialbeteckningar. Vidare använder och följer eleven med viss säkerhet verktygens manualer samt utför arbetet ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
  Vek  C
 • Eleven utför i samråd med handledare enkla monteringsarbeten i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder med ett tillfredsställande resultat. I arbetet tolkar eleven med viss säkerhet ritningar och materialbeteckningar. Vidare använder och följer eleven med viss säkerhet verktygens manualer samt utför arbetet ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
  Vek  E
 • När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare verktyg och maskiner. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare kvalitetskontroll av gjorda arbetsuppgifter.
  Vek  A
 • När arbetet är utfört vårdar eleven efter samråd med handledare verktyg och maskiner. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare kvalitetskontroll av gjorda arbetsuppgifter.
  Vek  C
 • När arbetet är utfört vårdar eleven i samråd med handledare verktyg och maskiner. Dessutom utför eleven i samråd med handledare kvalitetskontroll av gjorda arbetsuppgifter.
  Vek  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vek  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vek  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Vek  E