👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen från ovan

Skapad 2021-08-22 14:24 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
Du har säkert snurrat på en jordglob någon gång, och sett länder och hav swisha förbi. Kanske har du också använt dig av en gps för att hitta till en plats. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om kartor. Du får lära dig att tyda kartsymboler, vad kartans färger symboliserar och kartans koordinatsystem. Arbetsområdet avslutas med att du får rita en egen skattkarta för att visa vad du har lärt dig.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. ​
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

 • Använda geografiska begrepp.
 •  
  Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet.
   
  Världsdelar och världshav

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

 I det här arbetsområdet får du lära dig mer om kartor. Du får lära dig att tyda kartsymboler, vad kartans färger symboliserar och kartans koordinatsystem.

Vi kommer att arbeta i Clio på våra Chromebooks

Vi kommer att ha genomgångar där du får uppgifter både enskilt och tillsammans med klasskamrater

 

Bedömning (när och hur)

Du kommer att få visa att du kan världsdelarna och världshaven. I clio kommer du att få göra test för att visa att du kan kartan och kartsymboler och färger. Du får också tillsammans med en klasskompis rita några kartor för att visa att ni förstått hur en karta är uppbyggd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6