👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen och språkutvecklande samlingar.

Skapad 2021-08-22 18:25 i Fålhagsledens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med det forskningsbaserade materialet "Före Bornholmsmodellen -språklekar i förskolan". Språksamlingarna är utformade i två åldersnivåer. Syftet är att på ett medvetet stärka barnens språkutveckling genom bla. sång, rim, ramsor, sagor och språkligt skapande. Barnen får gå på upptäcktsfärd i språket genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra och uppmärksamma språkets skaparkraft och kommunikativa potential!

Innehåll

Nuläge

 

Vi har uppmärksammat att många barn är intresserade av böcker, bokstäver och språklekar. På utvecklingssamtalen efterfrågades också mer fokus på språk och matematik.

 

Mål

Vi vill att barnen

 • visar nyfikenhet, känner lust och vilja att utvecklas språkligt
 • får ökad förståelse för tal- och skriftspråk
 • känner sig trygga att tala och lyssna i grupp

 

Hur gör vi?

 

 • Vi använder oss bland annat av av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan", där barnen utmanas i  i språksamlingar som är anpassade för barnens ålder. All personal på förskolan kommer delta i en studiecirkel för möjlighet till samarbete och samsyn.
 • Varje undervisningstillfälle i barngrupperna består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Varje språksamling upprepas i ca. 1-2 veckor.  Andra rim och ramsor kommer användas när vi känner att barnen behöver utmanas. 

 • I det skapande arbetet återkopplar vi det lästa till att skapa något med valfritt material. 
  Lärmiljöer som stimulerar språkutveckling kommer att vara tillgängliga för barnen. Barnen kommer att vara delaktiga i utformningen av dessa utifrån intresse.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikums grupp- och individuella lärloggar.  Där dokumenterar vi undervisningen och lärmiljöerna  för att synliggöra barnens utveckling och lärande. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18