👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht 2021 Örnen

Skapad 2021-08-23 08:23 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken/Hyddan arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Pedagogisk planering

Välj läroplans mål utifrån LPFÖ18

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 •  
 •  

Planerade insatser/Aktiviteter
Vi kommer att använda oss av Kompisböckerna men även andra böcker som rör ämnet vänskap. Barnen kan känna igen de olika ämnen som tas upp och det öppnar upp för diskussion.

Genom dramatisering med tex hjälp av handdockor kan vi belysa olika händelser som skett och tillsammans diskutera hur vi kan lösa konflikter och hur vi bör bemöta våra vänner.

Genom lekar och spel har vi möjlighet att öva turtagning, att visa varandra respekt och förståelse för allas lika värde. Vi vill öva vårt samspel och öka vår kommunikation i gruppen.

För att öka tryggheten och förståelsen kommer vi att använda oss av bildstöd i dagligt schema. Vi planerar även att starta upp vår aktivitetstavla igen, där får barnen en större överblick men även möjlighet till egna val.

Vid undervisningstillfälle kommer vi att dela upp oss i mindre grupper då de blivande skolbarnen får en egen ”skolgrupp”. Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn känner sig trygga i gruppen och skaffar sig relationer med andra barn och med pedagogerna. Vi arbetar mot att utveckla en gruppkänsla där vi hjälper varandra och accepterar varandras olikheter.
Vi önskar uppnå att barnen känner sig sedda/lyssnade på och att vi är mottagliga för deras intressen och val av aktiviteter.

 

 


Metodval

 

Vårt arbete i social kompetens och bemötande pågår hela dagen genom konfliktlösning och uppmuntran till samtal i barngruppen.

Genom att vara lyhörda för barnens behov och intresse har vi större möjlighet att få barnens deltagande i aktiviteter.

Vi kommer att dokumentera genom bild och film, då får vi även möjlighet att återkoppla tillsammans med barnen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18