👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1 Hållbar utveckling BL2

Skapad 2021-08-24 09:37 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Naturkunskap
Med hållbar utveckling menas att kunna tillgodose de behov som finns i vårt samhälle på ett sådant sätt att det inte belastar miljön och resurser. Både för dagens generationer och framtida generationer. För att förstå detta ingår i detta moment kunskaper kring ekologi, energi och miljö. Under momentet kommer du att få fördjupa dina kunskaper sett ur ett lokalt och globalt perspektiv kring ekologi, ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vattentillgång. Vi kommer också att arbeta med energiformer och energikällor och om hur olika energikällor påverkar klimatet och ekosystem. I det här momentet kommer du också få arbeta med att utveckla ditt naturvetenskapliga språkbruk och att göra ställningstaganden.

Innehåll

Moment- och kursplanering ekologi och hållbar utveckling

För varje lektion kommer instruktioner i lärloggen. Lektionsinstruktioner finns även i länken ovan (Moment- och kursplanering ekologi och hållbar utveckling). Allt material finns i Google Classroom.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Energi och ekologiska fotavtryck

 • Prov fredag 1/10 Moment 1: Hållbar utveckling

 • Fördelar och nackdelar med olika energikällor

 • Fördelar och nackdelar med olika energikällor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  Nak  -
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -

Matriser

Nak
Moment 1 Hållbar utveckling BL2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Naturvetenskapligt innehåll
Du diskuterar frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
Du diskuterar översiktligt.
Du diskuterar utförligt.
Du diskuterar utförligt och nyanserat.
Naturvetenskapligt språk och förklaringar
I diskussionen använder du naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar.
Du ger enkla förklaringar.
Du ger utförliga förklaringar.
Du ger komplexa förklaringar.
Ställningstagande
Du kan ge tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt argument för dessa.
Du ger några tänkbara ställningstagande och ger enkla argument för dessa.
Du ger några tänkbara ställningstagande och ger välgrundade argument för dessa.
Du ger några tänkbara ställningstagande och ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Hållbar utveckling
Du kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger argument för dessa
Du ger flera exempel, gör enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ som du enkelt argumenterar för.
Du ger flera exempel, gör välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ som du välgrundat argumenterar för.
Du ger flera exempel, gör välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ som du välgrundat och nyanserat argumenterar för.
Naturvetenskapligt arbetssätt
Du utför enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör för den.
Du redogör enkelt för den genomförda naturvetenskapliga undersökningen.
Bedöms ej på moment 1.
Bedöms ej på moment 1.
Naturvetenskaplig teori
Du kan diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Du diskuterar översiktligt och kan ge något exempel.
Du diskuterar utförligt och kan ge några exempel.
Bedöms ej på moment 1.