👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältar och idoler

Skapad 2021-08-24 10:57 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområdet lär du dig ord som hör ihop med hjältar och idoler. Du kommer att lära dig skriva argument, leda en diskussion och diskutera.

Uppgifter

 • Arbeta med övningar och uppgifter

 • Texter och övningar

 • Prov på ordklassen pronomen

 • Göra diagnos pronomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA

Matriser

SvA
Retorik och argumentation

Skriva en argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan skriva en argumenterande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du använder ett vardagligt, enkelt språk. Din text är huvudsakligen korrekt i fråga om stavning, meningsbyggnad och styckesindelning. Du skriver en text som efter bearbetning fungerar som argumenterande text. Argumentation
Eleven kan skriva en argumenterande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du försöker använda ett varierat språk med svåra, mer specifika ord. Oftast använder du dem rätt. Du skriver huvudsakligen korrekt i fråga om skrivregler. Din text fungerar som argumenterande text.
Eleven kan skriva en argumenterande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du har ett varierat, specifikt ordval. Din text har struktur och flyt. Din text är en övertygande argumenterande text.

Hålla ett argumenterande tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga/Hålla tal
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Du redogör för din tes och motiverar den med några enkla exempel. Du bemöter något motargument.
Eleven kan framföra åsikter med till viss del och relativt väl underbyggda argument. Du ger träffande exempel som stödjer din argumentation, du har en genomtänkt disposition med en tydlig inledning, argumentation avslutning. Din tes framgår tydligt. Du bemöter något motargument på ett tydligt sätt.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument. Du har en intresseväckande inledning och ger välgrundade exempel som stödjer din tes, bemöter och avväpnar motargument. Din argumentation är logiskt och ändamålsenligt uppbyggd och avslutas med en effektiv slutkläm.

Delta i debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i debatt, lyssna på en debatt
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Du lyssnar och deltar i samtalet och framför din åsikt och kan motivera den med något exempel.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Du lyssnar och deltar aktivt i samtalet. Du kan ge några exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du diskuterar och bemöter tänkbara motargument. Du betraktar problem som diskuteras ur fler än en synvinkel.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du för samtalet och bidrar till att alla får talutrymme. Du ger tydliga och välgrundade exempel som stödjer dina ståndpunkter. Du bemöter och avväpnar ändamålsenligt motargument. Du vidgar samtalet till att omfatta fler perspektiv och beröringspunkter.