👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A

Skapad 2021-08-24 12:10 i Kvisthamraskolan Norrtälje
I Favorit Matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 1A. Men matematik är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa de kunskaper du redan har, samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

       Du ska bland annat få lära dig:

 • Ramsräkna. 
 • Dela upp olika tal och talkamrater.
 • Räkna, rita och skriva talen 0-12.
 • Läsa av en tallinje, sätta ut tal på en tallinje.
 • Fler, färre och lika med.
 • Dubbelt och hälften.
 • Skriva och använda olika matematiska tecken ex +,-, <> och =.
 • Addera och subtrahera i talområdet 0-12.
 • Enkel problemlösning. 
 • Geometriska figurer.
 • Skapa mönster och bygga vidare på mönster.

 Hur ska vi lära oss detta?

    Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta praktiskt och laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken och på tillhörande arbetsblad. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • Använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • Känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • Se samband mellan siffror och antal.
 • Dela upp tal inom området 1-10.
 • Olika talkamrater, tex. tiokompisarna.
 • Tallinjen 0-20.
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • Använda dig av och visa förståelse för begreppen: lika med, större än, mindre än, fler, färre, dubbelt, hälften addition, addera, subtraktion och subtrahera
 • Välja räknesätt vid enkel problemlösning

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa avstämmningen- Vad har jag lärt mig? i matteboken. Samt tillhörande diagnos efter varje avslutat kapitel. 

Du får också göra Skolverkets diagnos i matematik för åk 1. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

Prov 1

* Talen 0, 1, 2 och 3 * Skriva <, = och > * Räkna, rita och skriva talen 0, 1, 2 och 3
Nivå 1
Med stöd
Nivå 2
Med hjälp av konkret material. (Godtagbart)
Nivå 3
På egen hand. (Godtagbart)
Nivå 4
Utvecklat resonemang. (Mer än godtagbart)
1. Begrepp & Huvudräkning
Förstår vad som menas med mindre än och större än. Utför beräkningar i huvudet och använder addition och subtraktion.
2. Naturliga tal (0-10)
Placerar naturliga tal på tallinjen.
3. Antal
Uppfattar antal utifrån en bild.
4. Problemlösning
Förstår och använder ord som har med antal att göra.
5. Likhetstecknets betydelse
Förstår likhetstecknets betydelse. Visar och använder kunskaper om likhetstecknet och dess betydelse.
6 & 7. Olikhetstecken & Likhetstecken
Använder begreppen är mindre än och är större än. Förstår olikhetstecknens och likhetstecknets betydelse. Visar och använder kunskaper om skillnaden mellan likhet och olikhet.

Prov 2

* Talen 4 och 5, addition och subtraktion
Nivå 1
Med stöd
Nivå 2
Med hjälp av konkret material. (Godtagbart)
Nivå 3
På egen hand. (Godtagbart)
Nivå 4
Utvecklat resonemang. (Mer än godtagbart)
1. Huvudräkning
Utför beräkningar i huvudet och använder addition och subtraktion,
2. Addition och subtraktion
Utför beräkningar i addition med pengar.
3. Dela upp tal
Delar upp talet 4 och talet 5. Utför beräkningar i addition med naturliga tal.
4. Räknehändelse
Tolkar vad en räknehändelse kan innebära och skriver ett matematiskt uttryck.
5. Subtraktion
Utför beräkningar i subtraktion med naturliga tal.
6. Tallinjen
Utför beräkningar och visar addition och subtraktion på tallinjen.
7. Beräkning addition och subtraktion
Utför beräkningar i addition och subtraktion med naturliga tal.
8. Problemlösning
Utför beräkningar i subtraktion med pengar och räknar ut hur mycket som finns kvar.

Prov 3

* Talen 6, 7 och 8, addition och subtraktion * Räkna, rita och skriva talen 6, 7 och 8.
Nivå 1
Med stöd
Nivå 2
Med hjälp av konkret material. (Godtagbart)
Nivå 3
På egen hand. (Godtagbart)
Nivå 4
Utvecklat resonemang. (Mer än godtagbart)
1. Huvudräkning
Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. Förstår frågan i en uppgift.
2. Dela upp tal
Delar upp talen 6, 7 och 8. Utför beräkningar med naturliga tal vid addition.
3. Kommutativa lagen
Använder och förstår kommutativa lagen. Tillämpar kommutativa lagen.
4. Samband mellan räknesätt
Uttrycker kunskaper om sambanden mellan de olika räknesätten addition och subtraktion.
5. Beräkningar med tre termer
Använder addition för att utföra beräkningar med tre termer.
6. Beräkningar addition och subtraktion (0-10)
Utför beräkningar i addition och subtraktion inom talområde 0-10.
7. Likhetstecknet och olikhetstecken
Använder och förstår likhetstecknets och olikhetstecken.

Prov 4

* Talen 9 och 10, addition och subtraktion
Nivå 1
Med stöd
Nivå 2
Med hjälp av konkret material. (Godtagbart)
Nivå 3
På egen hand. (Godtagbart)
Nivå 4
Utvecklat resonemang. (Mer än godtagbart)
1. Huvudräkning
Utför beräkningar ned addition och subtraktion, huvudräkning.
2. Hälften, dubbelt
Förstår enkla proportionella samband till exempel dubbelt och hälften.
3. Uppdelning av tal
Delar upp talen 9 och 10. Utför beräkningar med naturliga tal vid addition.
4. Beräkningar
Utför beräkningar i addition och subtraktion med naturliga tal.
5. Beräkningar med fler termer
Utför beräkningar i addition och subtraktion med flera termer.
6 & 7. Likhetstecknets betydelse
Förstår och använder likhetstecknet. Bestämmer värden av obekanta likheter. "Öppna utsagor"
8 &9. Likhetstecknets betydelse
Förstår och använder likhetstecknet. Bestämmer värden av obekanta tal i likheter. "Öppna utsagor" med flera termer.

Prov 5

* Talen 11 och 12, addition, subtraktion, diagram och datalogiskt tänkande
Nivå 1
Med stöd
Nivå 2
Med hjälp av konkret material. (Godtagbart)
Nivå 3
På egen hand. (Godtagbart)
Nivå 4
Utvecklat resonemang. (Mer än godtagbart)
1. Huvudräkning
Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. Förstår frågan i en uppgift.
2. Ramsräkning
Ramsräknar och skriver talen 0 till 12 framåt och bakåt.
3. Beräkningar (0-12)
Utför beräkningar i addition och subtraktion med naturliga tal i talområde 0 till 12.
4. Beräkningar med tre termer
Utför beräkningar i addition och subtraktion med tre termer.
5. Tabeller och diagram
Avläser information i enkla tabeller och diagram.
6. Beräkning addition
Utför beräkningar i addition med pengar.
7. Beräkning subtraktion
Utför beräkningar i subtraktion med pengar.
8. Problemlösning
Räknar med olika informella symboler.