👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ben och Koko söker jobb ( C )

Skapad 2021-08-24 12:39 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, förståelse, lyssna och skriva. Detta gör vi bland annat genom att arbeta med läseboken och arbetsboken om Ben och Koko söker jobb.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

Läsa med flyt, läsa mellan raderna, läsa och förstå innehållet i texten.

Kunna återberätta vardagliga händelser och läst text.
Skriva berättande texter och faktatexter.
Använda skrivreglerna. t.ex. stor bokstav och punkt.
Samtala, lyssna och resonera.

Skriva med läslig handstil och på dator.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
Läsa med flyt, läsa mellan raderna, läsa och förstå innehållet i texten.
Skriva berättelse med inledning, handling och avslutning.

Skriva faktatexter
Använda skrivreglerna. t.ex. stor bokstav och punkt.
Samtala, lyssna och resonera.

Stavning

Du visar vad du kan genom att delta och vara aktiv under lektionerna samt vid muntligt och skriftligt arbete. Du ger enkla omdömen på dina egna och på andras texter och utifrån det bearbetar vi texterna.

Undervisning och arbetsformerArbetsformer.

Du kommer att arbeta enskilt, par och i grupp med olika slags arbeten.

Vi använder läseboken "Ben och Koko söker jobb" med tillhörande arbetsbok.

Vi läser texter och resonerar om dessa.

Vi skriver olika slags texter på papper/dator och bearbetar dessa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3