👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information, medier och källkritik

Skapad 2021-08-24 19:53 i Beckombergaskolan Stockholm Grundskolor
Samhällskunskap år 5 Information, medier och källkritik
Grundskola 5 – 6 Bild Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
”Ordet kommunikation kommer från språket latin. Det latinska namnet kommunicare betyder göra gemensam. Under en vanlig dag kommunicerar vi på många olika sätt. Vi pratar med varandra ansikte mot ansikte eller i telefon eller via datorn. Vi skickar mail, chattar eller gör inlägg på olika sociala medier. Vi följer med i vad som händer i världen på olika sätt och blir snabbt uppdaterade om något har hänt. Det kan vara en utmaning att veta vad som faktiskt är sant i den ström av information som vi befinner oss i dagligen. ”

Innehåll

Detta ska vi göra

Vi kommer under några veckor, under svensk- och so-lektionerna,  att läsa och prata om och fundera över betydelsen av information och kommunikation i dagens samhälle. Du kommer att få fundera över vikten av att ta ett kritiskt perspektiv för att kunna se hur olika budskap förs fram. Vi kommer att titta på olika plattformar för information och kommunikation och opinionsbildning. Vi kommer att titta på hur bilder används i media 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

Göra olika övningar för att träna upp vår källkritiska tänkande, samt granska olika samhällsfrågor.

Ta reda på vilka olika medier som finns och diskutera vad de har för uppgifter.

Titta på hur olika företag och organisationer bildar opinion, dvs försöker få oss att tycka på samma sätt som de. T.ex. genom reklam.

Titta på olika filmklipp där de lyfter information, kommunikation och reklam ur olika perspektiv.

Samla begrepp i en begreppslista där vi diskuterat begreppen i klassrummet och förklarat dom. 

Läsa olika texter tillsammans (ur Puls Samhällskunskap och Samhällskunskap 4-6) där vi både svarar på frågor till texterna och diskuterar dom i klassrummet. 

Det här ska du kunna när vi jobbat färdigt med detta arbetsområde

Berätta om olika sätt att kommunicera.

Redogöra för att olika avsändare har olika syfte med den information de sprider och ge exempel på det. 

Söka information från olika källor.

Veta hur du gör för att granska källor och kan använda dig av de källkritiska frågorna; Vad, vem, hur, när och varför.

Du ska visa att du förstår och kan använda dig av följande begrepp:

 • Åsikt
 • Reklam 
 • Informationsspridning 
 • Fakta 
 • Opinion 
 • Opinionsbildning 
 • Propaganda 
 • Sociala medier 
 • Streamingtjänster 
 • Public Service 
 • Reklam 
 • Prenumerera 
 • Dagstidning 
 • Löpsedel
 • Primärkälla
 • Sekundärkälla
 • Tredje statsmakten
 • Tryckfrihetslagen
 • Redaktion
 • Korrespondent
 • Autentisk
 • Representativ
 • Tendentiös 
 • Könsroller
 • Populärkultur

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du bedöms utifrån din aktivitet under lektionerna:

Muntligt i klass/gruppdiskussioner

Du kommer också att få skriva ett skriftligt förhör v. 39 - där du dels kommer att få visa att du förstår och kan använda dig av de begrepp som vi pratat om (som finns i begreppslistan).

Du kommer också att få tänka källkritiskt kring ett antal bilder och bildtexter där du ska använda dig av begreppen autentisk, representativ och tendentiös.

 

Källor

Sidor/filmer som vi tittat på (ska titta på) i klassrummet: 

https://digitalalektioner.se/lektion/kallkritik-av-bilder/ 

 https://digitalalektioner.se/lektion/varfor-behover-man-vara-kallkritisk/ 

https://digitalalektioner.se/lektionspaket/grunderna-i-kallkritik-och-kalltillit-4-6/

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/medier/mediernas-uppgifter

https://urplay.se/serie/217192-kallkoll-corona

https://urplay.se/serie/177413-ar-det-sant

https://urplay.se/program/177415-ar-det-sant-reklam

https://urplay.se/program/177417-ar-det-sant-att-fuska-med-bilder

https://urplay.se/program/177416-ar-det-sant-nyheter

https://urplay.se/program/177418-ar-det-sant-tjejer-och-killar-i-media

Texter/läroböcker vi arbetat med i klassrummet:

Stålnacke, L.(2012). Puls, samhällskunskap: Kommunikation och information, sid. 74-81, 84. Natur och kultur.

Engström, M. (2017). Samhällskunskap 4-6, grundbok. Information och kommunikation, s. 41-43, 50-51. Capensis.  

 

 

Uppgifter

 • Information, medier och källkritik Texthäfte, arbetsblad och länkar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh Bl SvA
Information, medier och källkritik

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Medier i samhället
Du kan, på ett enkelt sätt. undersöka och beskriva hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan, på ett utvecklat sätt, undersöka och beskriva hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Källkritik
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Begrepp
Du kan förklara och använda begrepp som rör information och kommunikation på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara och använda begrepp som rör information och kommunikation på ett bra sätt.
Samhällsfrågor
Du kan på ett enkelt sätt diskutera och värdera vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera och värdera vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.