👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Hemliga skåpet åk 7

Skapad 2021-08-25 13:39 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du ska tillverka ett skåp/skrin. Du kommer att arbeta i båda slöjdarterna under höstterminen.

Innehåll

Om arbetet

Du ska tillverka ett skåp/skrin. Du kommer att arbeta i båda slöjdarterna under höstterminen. I textilslöjden kommer du att tillverka tyget till dörren/locket och i trä- och metallslöjden kommer du att tillverka resterande delar av skåpet/skrinet. I undervisningen kommer vi även att belysa olika estetiska, kulturella och stilepokers uttryck. Du kommer att få arbeta med olika sammansättningstekniker och målningstekniker i trä- och metallslöjden. I textilslöjden kommer du att arbeta med maskinsömnad, broderi och olika estetiska, kulturella och stilepoker som inspiration till utsmyckning av dörren/skrinet.

 

Du kommer att arbeta igenom slöjdens olika delar

 • Idéutveckling, Övervägande, Framställning och Reflektion

 

När du redovisar ditt arbete ska du ha lämnat in följande

 

 • En planering där du redogör för de olika ideer du har haft. Det gör du med hjälp av bilder och skisser. Du ska även planera skåpets utseende, material och tekniker. (Mall finns i Classroom och planeringen ska lämnas in där)

 • En loggbok där du visar din arbetsprocess för varje arbetsmoment (Mall finns i Classroom och loggboken ska lämnas in där)

 • Ett skåp/skrin. Med tyget till dörren tillverkad i textilslöjden med textila teknikerna broderi och maskinsömnad. Resterande delar av skåpet tillverkas i trä och metallslöjden.

 • En utvärdering där du reflekterar över din arbetsinsats och skåpets/skrinets resultat, kvalité och uttryck (Mall finns i Classroom och utvärderingen ska lämnas in där)

Följande kommer att bedömas

 • ritningar och skisser till ditt skåp

 • planering av arbetssätt, material och tekniker

 • hur du i loggboken visar din arbetsprocess

 • framställning av skåpet

 • hur du ser till att arbetet leder framåt
 • att du använder verktygen på ett säkert och ergonomiskt sätt

 • utvärdering av din arbetsinsats och skrinets/skåpets resultat, kvalité och uttryck

 • din tolkning av olika estetiska, kulturella och tidsepokers uttryck

Matriser

Sl
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når