👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens närmiljö

Skapad 2021-08-25 14:39 i Regnbågen Hedemora
Utflykter till närområden kring förskolan, samtal om vad som finns efter vägen och vad som finns där barnen bor. Bilder till hjälp för de barn som inte har ett utvecklat talspråk.
Förskola
Genom att gå på utflykter ska vi väcka barnens nyfikenhet om våran närmiljö. Under våra utflykter upptäcker vi och utforskar vår närmiljö.

Innehåll

Syfte/mål

Väcka nyfikenhet för vår närmiljö och få kunskap om naturen och samhället runt omkring oss.

Metod

Vi har två utedagar i veckan där vi kommer besöka närområdet runt förskolan regelbundet.

Vi kommer dokumentera tillsammans med barnen det vi utforskar och upptäcker i närområdet och använda oss av en karta över Hedemora stad så vi ser vart vi varit.

Under samlingen och även under andra planerade aktiviteter och den fria leken kommer vi återkoppla till det vi upptäckt och utforskat i närområdet 

Vi  övar vår grovmotorik genom att besöka flera miljöer med olika utmaningar för barnen.

Dokumentation

Ipad, foto

Väggdokumentation

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18