👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2021-08-25 21:09 i Härneviskolan Upplands-Bro
Vi kommer under resten av vårterminen att arbeta med Europa.
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer arbeta om Europa.

Innehåll

Ämne: Geografi - Europa

 

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med Europa.

Konkreta mål:

Du kan berätta hur natur- och kulturlandskapet ser ut i några av Europas länder samt förklara varför det ser ut så.

Du kan förklara processer som formar och förändrar jordytan.

Du kan förklara hur människor lever i olika länder samt varför människor bor där de gör.

Du kan använda geografiska begrepp.

Du kan använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden.

Du ska visa säkerhet i Europas namngeografi samt kunna läge och storleksrelationer mellan olika geografiska platser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

förklara hur natur- och kulturlandskapet ser ut i olika länder samt varför det ser ut som det gör.

förklara processer som formar och förändrar jordytan, t ex vulkanutbrott och jordbävning

berätta hur människor lever i olika europeiska länder samt varför de bor där de gör.

använda geografiska begrepp då du berättar eller skriver.

använda olika kartor för att undersöka omvärlden.

kunna Europas viktigaste namngeografi samt kunna läge och storleksrelationer mellan olika geografiska platser.

Undervisning:

Vi kommer att studera flera av Europas länder för att lära oss mer om natur, kultur, befolkning, kartor och platsers läge. Vi kommer vi att läsa texter, titta på filmer, söka fakta, träna namngeografi samt skriva faktatexter om olika länder i Europa. Du samlar ditt arbete i SO-häftet. Du kommer även att få sammanställa fakta om ett land och göra en kortare redovisning.

Uppgifter

 • Prov på Europas länder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Europas namngeografi

Europas namngeografi

E
C
A
Länder
Du kan placera ut 20 europeiska länder på en karta över Europa.
Du kan placera ut 28 europeiska länder på en karta över Europa.
Du kan placera ut 34 europeiska länder på en karta över Europa.
Huvudstäder
Du kan 10 huvudstäder och vet i vilket land de ligger.
Du kan 20 huvudstäder och vet i vilket land de ligger.
Du kan 30 huvudstäder och vet i vilket land de ligger.
Vatten och berg
Du kan placera ut två hav, en flod och ett berg.
Du kan placera ut tre hav, två floder och ett berg.
Du kan placera ut de flesta av haven, alla tre floderna och två berg.